× بستن تبلیغات

پایان نامه کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد

 • مساله تحقیق                                                                    ۴
 • اهمیت و ضرورت تحقیق                                                       ۶
 • طرح تحقیق                                                                       ۶
 • سوالات تحقیق                                                                   ۷
 • فرضیه (های ) تحقیق                                                           ۸
 • تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق                                           ۹

فصل دوم:

پیشینه تحقیق                                                                           ۱۰

تاریخچه تشکیل مدارس در ایران                                                     ۱۰

فصل سوم:

 • روش تحقیق                                                                       ۱۶
 • جامعه آماری                                                                       ۱۷
 • نمونه آماری                                                                        ۱۷
 • حجم نمونه و روش نمونه گیری                                                ۱۷
 • ابزارهای تحقیق                                                                   ۱۷
 • روش تجزیه و تحلیل                                                              ۱۷

فصل چهارم:

 • مقدمه                                                                               ۳۴
 • جداول

فصل پنجم:

تجزیه و تحلیل خلاصه های مطالب                                                    ۴۰

 • آزمون بینه و سیمون                                                              ۴۷
 • محدودیت ها                                                                        ۵۰
 • پیشنهادات                                                                          ۵۱

منابع                                                                                          ۵۲

مقدمه:

بچه با حرکات دست و پا کم کم مهارتها را یاد می گیرد و با مشاهده رفتار و حرکات اطرافیان، عادات و آداب آنها را جذب میکند و با رد یا قبول دنیایی که برای خود ساخته، آن را تجربه می کند. پس بیشتر از طریق آزمایش تا خطا ، شادی تا غم، تجربه تا تلقین و گفتگو تا هدایت، مسائل را فرا می گیرد.

در نتیجه کودک بیشتر از طریق عشق ,از راه شکیبایی ,از طریق درک و فهم، از راه احساس تعلق داشتن به دیگری، از طریق عملی و از راه احساس موجودیت کردن، مسائل را می آموزد. با گذشت هر روز از زندگی، طفل اندکی از آنچه از دیگران می دانند، می اندیشند و درک می کنند، را فرا می گیرد.

اگر خوب دقت کنیم می بینیم بچه ها از نظر استعدادها یی که دارند با یکدیگر متفاوتند. دو کودک را نمی توان پیدا کرد که از همه لحاظ شبیه هم باشند. مثلاً اگر در کلاس درس سوالاتی از آنان شود هر کدام از این دانش آموزان به وسیله هوش و استعداد های ذاتی که دارند، جوابهای گوناگونی را خواهند داد.

لذا روانشناسان و جامعه شناسان با کمک علم زیست شناسی ,پرونده تحصیلی را جهت هر یک از محصلین اتداع نموده اند که هر یک از این پرونده ها ، می توانند بیانگر خصوصیات و شایستگی های فرد فرد دانش آموزان باشد.

امروزه همه تلاش ها کنکا شها و تحقیقات به این جهت است که تمام نونهالان برای تعلیم و تربیت بهتر و ترقی و تکامل باید از همه متمایز و شناخته شوند.

آگاهی از تفاوتهای فردی می تواند ما را در حل بسیاری از دشواریها یاری دهد، وقتی قبول کردیم که انسانها از نظر توانایی های ذاتی و اکتسابی تفاوت دارند، در پی این نخواهیم بود که از همه، رفتارهای یکسانی را انتظار داشته باشیم.

اگر کلاس بندی هر یک از دانش آموزان در پایه ها و مقاطع تحصیلی به صورت به صورت علمی و شایسته انجام گیرد، امکان غفراگیری و کسب مهارت، با توجه به کلاس بندی صحیح و مدرن، وجود خواهد داشت.

مسأله تحقیق:

بیان مسأله

در این تحقیق ما در پی پاسخ این سوال هستیم که کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد:

دبستان خانه شاگرد و معلم و محلی است که بنای زندگی اطفال در آن پی ریزی می شود و یادگارهای گوناگون از دوره پرشور و هیجان طفولیت در خاطره ها به جای می گذارد. در همین خانه بزرگ است که مغز کوچک اطفال شکل اجتماعی می گیرد و به آهنگ با انضباط زندگی آشنا می شود.

اگر دبستان را به ساده ترین صورت آن در آوریم، واحد کوچکی از آن باقی می ماند که کلاس درس نامیده می شود. آنجا نیز قاعدتا” عده ای طفل خرد سال با شخصی به نام معلم گرد هم نشسته اند و مقدمات کتاب زندگی را ورق می زنند طبقه بندی شاگردان در دبستانهای معمولی از مهمترین وظایف مدیر دبستان است.

در طبقه بندی باید به رشد جسمی و قدرت فکری و عقلی و رشد ذهنی و اجتماعی و سازگاری روحی و اخلاقی کودکان توجه شود، تا اطفال که بهتر می توانند با یکدیگر کار کنند در یک اتاق قرار گیرند و بین آنان اختلافاتی که به ناسازگاریها منجر می شود بوجود نیاید.

حال باید دید که:

اگر کلاس بندی صرفا” بر مبنای تراز علمی صورت گیرد و معدل کل دانش آموزان در سال قبل ملاک باشد، آیا این کلاس بندی ایده آل است؟

اگر کلاس بندی صرفا بر مبنای تراز اخلاقی صورت گیرد و چگونگی رفتار دانش آموزان با دیگران و سازگاری وی با محیط مدرسه و کلاس مد نظر باشد، و دانش آموزانی که برای مدرسه ایجاد مشکل می کنند، در کلاس های هم پایه به نسبت تساوی تقسیم شوند، آیا چنین کلاس بندی می تواند مناسب باشد؟

اگر در کلاس بندی، فقط شرایط سنی دانش آموزان در نظر گرفته شود، آیا این کلاتس بندی بهینه است؟

و یا اگر در کلاس بندی و تقسیم دانش آموزان بین کلاسها، صرفا به میزان تحصیلات والدین دانش آموز توجه شود، آیا چنین کلاس بندی می تواند موفق باشد و موجب هم تراز بودن کلاسها شود و رضایت معلمین همپایه را به دنبال داشته باشد.

برای رسیدن به این پاسخ، در گرمه جاجرم به مناطق مختلف آموزش و پرورش رفته و از نزدیک با نحوه کلاس بندی مدارس آشنا شدیم، که متعاقبا به ذکر آنها خواهیم پرداخت.

اهمیت و ضرورت تحقیق

دکتر ابراهیمی استاد دانشگاه تهران می گوید:

(در بعضی از مدارس، بخصوص در امر کلاس بندی پایه اول دبستان، نحوه تقسیم دانش آموزان در بین کلاسها، فقط بر مبنای تحصیلات والدین صورت می گیرد و دلیلشان این است که دانش آموزانی که پدر و مادر تحصیلکرده باشد، هیچ گونه زحمتی بر دوش معلم ندارد و معلم فقط باید به دانش آموزانی رسیدگی کند که دارای پدر و مادر بی سواد یا کم سواد هستند).

در بیشتر مدارس ما، کلاس بندی بر اساس معدل کل دانش آموزان صورت می گیرد، باید دید که آیا این روش کمی تواند در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر باشد.

طرح تحقیق:

در کشور ما چندین مدرسه وجود دارد که از نظر کلاس بندی با مشکل مواجه هستند ما بر آنیم تا روش صحیحی برای حل این مشکل بیابیم.

در ابتدا باید بدانیم که کلاس بندی چیست و چه نقشی بر پیشرفت تحصیلی دارد و بین مدارسی که کلاس بندی دارند با دیگر مدارس چه تفاوتی وجود دارد و وظایف معلمان در اینگونه مدارس چگونه است.

در این تحقیق منظور ما از کلاس بندی تقسیم دانش آموزان در بین کلاسها بر اساس معدل سال قبل آنها می باشد. ما می خواهیم بدانیم آیا این روش صحیح است یا خیر؟

بهمین دلیل به سراغ پایه های ابتدایی در چند مدرسه تهران رفته ایم و تحقیق خود را با پرسشنامه و پرونده تحصیلی دانش آموزان شروع کرده ایم.

سوالات تحقیق:

۱- آیا در منطقه واحد پوششی شما از کلاس بندی مدرن استفاده می شود؟

۲- نظر شما راجع به کلاس بندی مدرن و بهینه چیست؟

۳- معلمان مربوطه باید در امر کلاس بندی اعمال نظر کنند.

۴- کلاس بندی دانش آموزان باید به صورت حروف الفبا یا تصادفی انجام گیرد.

۵- در امر کلاس بندی باید مسائل اخلاقی دانش آموزان مد نظر قرار گیرد.

۶- کلاس بندی صرفا به صورت تراز علمی مناسب است.

۷- در مدارسی که دانش آموزان آنها به صورت غیر منظم و تصادفی کلاس بندی شده اند رقابت وجود دارد.

۸- در بین معلمین کلاسهایی که به صورت منظو کلاس بندی شده اند رقابت وجود دارد.

۹- با بهره گرفتن از طرح تراز علمی – اخلاقی در کلاس بندی زمینه رقابت بیشتر در بین دانش آموزان فراهم می شود.

۱۰- وظایف معلمین در مدارسی که کلاس بندی مدرن دارند با مدارسی که کلاس بندی مدرن ندارند یکسان است.

۱۱- در مدارسی که کلاس بندی مدرن دارند می توانند مقداری از وظایف خود را به دانش آموزان زرنگ واگذار کنند.

۱۲- کلاس بندی مدرن و اصولی در مدارس وجود ندارد.

۱۳- در کلاس بندی دانش آموزان، مدیر نباید دخالت کند بلکه معلمان کلاسهای همپایه دانش آموزان را بر اساس ملاک های مختلفی که دارند شناسایی کرده و می توانند آنان را کلاس بندی نمایند.

۱۴- در کلاس بندی دانش آموزان علاوه بر تراز علمی و اخلاقی دانش آموزان باید تحصیلات پدر و مادر مد نظر قرار گیرد.

۱۵- آیا با طرح کارانه به صورت فعلی موافقید؟

۱۶- طرح کارانه به افراد لایق تعلق می گیرد.

۱۷- طرح کارانه زمینه رقابت بین آموزگاران پایه ها را سبب می گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

پایان نامه افسردگی در دو گروه دانشجویان بومی و غیر بومی

چکیده:

فصل اول: مقدمه

۱ـ۱ـ بیان مسئله

۱ـ۲ـ اهمیت مسئله

۱ـ۳ـ اهداف تحقیق

بیان فرضیه

۱ـ۴ـ فرضیه تحقیق

۱ـ۵ـ اصطلاحات مهم و تعاریف عملیاتی متغیرها

۱ـ افسردگی

۲ـ شیوع

۳ـ دانشجوی بومی و غیر بومی

فصل دوم : مرور بر ادبیات تحقیق

۲ـ۱ـ افسردگی

۲ـ۲ـ نشانه های افسردگی

۲ـ۳ـ طبقه بندی

۲ـ۴ـ نظریه های افسردگی

۲ـ۵ـ درمان اختلالات خلقی

۲ـ۶ـ تحقیقات انجام شده درمورد افسردگی دانشجویان

فصل سوم: طرح تحقیق

۳ـ۱ـ توصیف روش تحقیق

۳-۲ـ جامعه تحقیق

۳-۳- روش نمونه گیری

۳ـ۴ـ متغیرها و کنترلهایی که اعمال شده است

۳ـ۵ـ روش جمع آوری داده ها

۳ـ۶ـ ابزار اندازه گیری

۳ـ۷ـ روش آماری

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری

۵ـ۱ـ توصیف روش های مورد استفاده در تحقیق

۵ـ۲ـ نتیجه گیری

۵ـ۳ـ توجیه و تفسیر نتایج

۵ـ۴ـ توصیه برای پژوهشهای بعدی

۵ـ۵ـ محدودیتها

منابع فارسی

چکیده:

همانطور که می دانیم افسردگی و مانیا یکی از اختلالت خلقی شایع می باشند که بیشتر اختلالات عاطفی نامیده می شوند. اختلالات خلقی گروهی از بیماریهای روانپزشکی می باشند که به شکل خلق پایین و تصورات ذهنی ناهنجار بروز می نمایند.

نمای بالینی افسردگی می تواند بصورت خلق افسرده، احساس ناامیدی، احساس غم، بی ارزشی، آشفتگی خواب و اشتها و یا فقدان انرژی و میل جنسی بروز کند. این اختلالات می توانند منجر به مشکلاتی در عملکرد شغلی ـ تحصیلی ـ اجتماعی و روابط بین فردی گردند. بدین منظور و جهت شناخت بیشتر وضعیت و شیوع افسردگی تحقیقی را بر روی دانشجویان پسر بومی و غیر بومی دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک کرج انجام دادیم. مطالعه با بهره گرفتن از تست بک (BDI) بر روی ۲۸۰ نفر از دانشجویان پسر انجام گردیده است.

روش تحقیقی که از آن استفاده شد، روش تحقیق یا علّی ـ مقایسه ای با روش آماری مقایسه بین میانگین دردو گروه مستقل و با بهره گرفتن از فرمول t بوده است. روش نمونه گیری نیز بطور تصادفی ساده و با مراجعه به جدول اعداد تصادفی و به تعداد ۱۴۰ نفر از هر گروه بوده است. روش جمع آوری اطلاعات نیز با بهره گیری از تست افسردگی بک صورت گرفته است. با قرار دادن نمرات خام درفرمول t و با سطح اطمینان ۹۰% و در سطح به علت کوچک تر بودن عدد بدست آمده از عدد جدول فرض تحقیق معنی دار نیامد و می توان گفت که «تفاوت معنی داری بین میانگین شیوع افسردگی در دو گروه دانشجویان بومی و غیر بومی وجود ندارد.»

فصل اول

مقدمه:

خلق یا Mood مایه هیجانی یک وضعیت عاطفی پایدار است که در طول طیفی بهنجار از غم وشادی تجربه می شود. اختلالات خلقی با احساسهای نابهنجار افسردگی یا سرخوشی مشخص می شوند که در برخی موارد شدید با خصوصیات پسیکوتیک همراهند. اختلالات خلقی به انواع اختلالات دو قطبی و اختلالات افسردگی تقسیم می شوند. این علائم در برخی گروه های خاص از نظر جنس و سن و وضعیت روانی اجتماعی افراد متفاوت می باشد.

در این پژوهش افسردگی نه بعنوان یک بیماری، بلکه بعنوان واکنشی روانی در مقابل مسائل و مشکلاتی که دانشجویان با آنها گریبانگیر هستند، مطرح است.

بیشتر دانشجویان بخاطر تحصیل دردانشگاه از خانواده و شهر یا روستای خود جدا شده، در محیط جدیدی قرار گرفته اند که احیاناً از نظر عاطفی مشکلاتی برایشان بوجود می آید. این مشکلات روانی و عاطفی موقعی تشدید پیدا می کند که آنان نتوانند خود را با محیط جدید دانشگاه تطبیق دهند.

عدم سازگاری با محیط آموزشی دانشگاه، محیط سکونت در خوابگاه و قرار گرفتن در شبکه جدید روابط، برخی عکس العمل های عاطفی از جمله افسردگی را بدنبال دارد.

۱-۱- بیان مسئله

شاید کمتر کسی باشد که در طول زندگی خود لحظاتی از نگرانی و افسردگی را احساس نکرده باشد. افسردگی یک اختلال شایع عاطفی است. اگر شدت اینحالت از حد معمول بگذرد، عرصه زندگی را بر فرد تنگ کرده او را از همه چیز حتی از خودش بیزار می کند. بنظر می رسد ادعای اینکه اصولاً افسردگی جزئی از زندگی بشر است زیاد مشکل نباشد.

تورو می گوید: «اکثر مردم عمرشان در افسردگی خاموش می گذرد» و شوپنهاور چنین نوشت: «زندگی انسان بین ملال و اندوه نوسان دارد».

در این تحقیق افسردگی عبارت از واکنشی است در برابر عوامل اجتماعی و محیط .

بعبارت دیگر حالتی است عاطفی به نحوی که فرد قدرت و توانایی لازم و کافی برای انجام امور و تکالیف عادی روزمره خود را ندارد و کاهش چشمگیر در فعالیتهای سازنده وی دیده می شود.

افراد افسرده گرایش دارند به اینکه به تشریح درونی شکستها و تشریح بیرونی موفقیت هایشان بپردازند، بعبارت دیگر به بروز و بیان شکست هایشان و عدم بروز موفقیت هایشان می پردازند. امروزه دانشمندان رشتهه روانشناسی و روانپزشکی انسان را بعنوان مجموعه ای متشکل از واحدهای زیستی، روانی ـ اجتماعی می شناسند.

(نور بالا، احمد، رابطه بین مذهب و بهداشت روانی از دیدگاه اسلامی ـ دارو و درمان، ۱۳۷۱، تهران).

بین انسان و محیط زندگیش کنش و واکنش مداوم وجود دارد بطوری که رفتار در کشاکش بین نیروهای محیط و عکس العمل های فرد شکل می گیرد. عوامل محیطی نقش مهمی درنوع رفتار او به عهده دارند. مسئله تحقیق حاضر در اینجا بیان این موضوع است که آیا تغییر و تحول در محیط فرد می تواند عاملی برای تغییر خلق و عاطفه وی قلمداد گردد. به عبارتی دیگر آیا استرس های ناشی از قرار گرفتن در محیط فیزیکی جدید با انتظارات و مسئولیتهای جدید می تواند عامل بروز تغییرات عاطفی ـ روانی در فرد گردد. سؤال پژوهش حاضر در این زمینه مطرح می شود که آیا ارتباطی بین میزان شیوع افسردگی و بومی یا غیر بومی بودن دانشجویان وجود دارد یا خیر؟ و اگر ارتباطی وجود دارد آیا این ارتباطات فقط تحت تأثیر همین تغییر در شرایط محیط زندگی است یا اینکه عوامل و فاکتورهای متعدد و متنوع دیگری در این زمینه دخیلند؟ عواملی مثل زمینه زیستی ویا دلواپسی های آنان از آینده شغلی و اقتصادی، همراه با وجود ابهام در این زمینه ها می تواند درفرد درجاتی از پایین بودن خلق و افسرده خویی را ایجاد نماید.

۲-۱- اهمیت مسئله:

مسئله حاضر از این جهت حائز اهمیت می باشد که با بررسی این مطلب آیا تفاوتی بین میزان افسردگی دانشجویان بومی وغیر بومی وجود دارد یا خیر؟ اگر این تفاوت چشمگیر باشد باید از مسئولین مربوطه انتظار بهبود و رفع معضلات ناشی از شرایط زندگی و تحصیل این قبل دانشجویان را داشته باشیم.

۳-۱- اهداف تحقیق:

دانشجویان به اقتضای سن و موقعیتی که در آن قرار دارند در معرض ابتلاء به انواع اختلالات عاطفی می باشند بیشتر آنان از یکطرف بخاطر تحصیل دردانشگاه از خانواده و شهر خود جدا شده و در محیط جدیدی قرار گرفته اند که باید با مشکلات خود مبارزه نمایند. از طرف دیگر با توجه به اینکه دانشجویان باید در حین فراغت از تحصیل و یا پس از فراغت از تحصیل، خود را برای تشکیل خانواده و زندگی جدید آماده نمایند و نیز شغل مطلوب خود را بدست آورده و وارد بازار کار شوند، این مسائل خواه ناخواه نوعی اضطراب و نگرانی در آن ها فراهم می آورد.

یکی از زمینه های مشکلات روحی دانشجویان مسئله انتخاب شغل و حرفه و به مفهوم گسترده تر امنیت شغلی است، دانشجویان وقتی از سال اول پا به دانشگاه می گذراند یکی ازمسائلی که دائماً ذهن آنها را به خود متوجه می کند اینست که آیا پس از اتمام این دوره تحصیل، قابلیت کافی برای آن وظیفه و شغل و حرفه ای که در نظر دارم پس از اتمام تحصیلات به آن بپردازم، در من پدید می آورد ومسائلی از این قبیل موجبات اغتشاش ذهنی آنها را فراهم می آورد.

زمینه دیگر مشکلات دانشجویان تمایل شدید به ازدواج در برابر موانع و مقتضیاتی که از انجام آن جلوگیری می کند می باشد خود این مسئله نگرانی و اضطراب شدیدی را در دانشجویان فراهم می کند. موقعیت سنی و مرحله رشد ایجاب می کند که در فکر ازدواج باشند، یاحداقل درمورد انتخاب های خود جدی تر بیندیشند.

مورد بعدی به دلیل جوان بودن ودارا بودن توانائیهای جسمانی و انرژی، دانشجویان تمایل به تفریحات سالم اجتماعی دارند. این تمایل به خودی خود اشکال ندارد اما وقتی که این تمایل در برابر ضرورت و تمایل زیاد به درس خواندن قرار می گیرد قضیه را دشوار می کند.

در اینجا وجود یک برنامه ریزی درست برای پاسخگویی به نیازهای جسمانی و روانی و ذهنی می تواند یک راه حل باشد ـ مورد دیگر که زمینه مشکلات و نگرانی های دانشجویان را فراهم می کند نیاز مبرم به پیشرفت دردروس است. احساس بی کفایتی، عدم فهم دروس و گرفتن نمرات کم زمینه یکسری اضطرابها و نگرانی ها را دردانشجویان فراهم می کند.

با توجه به اینکه دانشجویان در هر جامعه ای آینده سازان و برنامه ریزان و مدیران آن جامعه خواهند بود سلامت روانی آنان می تواند نقش مؤثری در فرآیند توسعه داشته باشد. در صورتی که آنان از بهداشت روانی برخوردار نبوده و به خاطر مشکلاتی که ذکر آن رفت دچار اختلالات روحی و عاطفی از جمله افسردگی شوند، نه تنها خود دراین جریان ضربه می بینند، بلکه در نهایت جامعه نیز متضرر می گردد.

شناخت عواملی که مشکلات روانی دانشجویان را فراهم می آورد مستلزم مطالعات علمی است. از طریق شناخت این عوامل است که می توان به برنامه ریزی در جهت مرتفع ساختن مشکلات عاطفی دانشجویان همت گماشت و بهداشت روانی آنان را تأمین کرد. تا زمانی که بهداشت روانی درمیان دانشجویان وجود نداشته باشد نه تنها انواع اختلالات روحی از جمله افسردگی، از خود بیگانگی و گریبان گیر آنها خواهد شد، بلکه این امر منجر به افت تحصیلی و هدر رفتن سرمایه گذاری هایی خواهد شد که در این راه به کار گرفته شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

پایان نامه شکست تحصیلی و خسارت های ناشی از آن

کودکان ما ارزشمندترین سرمایه جامعه، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ دست اندر کاران تعلیم تربیت کشور اسلامی است که از طریق مطلوبترین روشها و انسانی ترین رفتار کودکان جامعه (آینده سازان) را هدایت کنند در این راستا خانواده در آموزش و پرورش به عنوان محور و پایه اصلی می توانند انجام وظیفه کنند.

روشها و طرحهای متعدد برای همکاری پدر و مادرها با فرزندان وجود دارد که در شرایط مختلف به فراخور مال والدین قابل اجرا و بهره برداری می باشند میزان تصمیمات تراکم شغلی، موقعیت اقتصادی، اجتماعی پدر و مادرها از جمله عوامل تعیین کننده ای هستند که حدود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مشخص می سازند.

چکیده تحقیق:

علل و عوامل متعددی باعث ایجاد افت تحصیلی می شود که می توان آنها را به علل و عوامل خارجی و داخلی نظام آموزش و پرورش تقسیم کرد از آنجا که این عوامل تأثیر متقابل بر روی هم دارند نمی توانند جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند ولی برای بهتر شناخته شدن این علل و عوامل و به منظور انجام یک تحقیق دقیق یک محدوده زمانی کوتاه ناگزیر به انتخاب یک بعد از علل و و عوامل ( یعنی علل و عوامل خارجی) افت تحصیلی شده این اهدافی که مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند عبارتند از:

اهداف کلی: هدف کلی این تحقیق ارائه پیشنهادات بر اساس نتایج بدست آمده جهت کاهش افت تحصیلی است.

اهداف ویژه: هدف ویژه بررسی و شناسایی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی دارای افت تحصیلی.

موضوع: بررسی ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلی.

در رابطه با سوالات فوق الذکر ۱۰۰ نفر از دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی فروردین که این تعداد از مدرسه راهنمایی از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه ۲۰ سوال در بین آنها توزیع گردیده است.

با توجه به توضیحات نتایج ذیل در این تحقیق به دست آمده است.

۱- اکثر دانش آموزان مردود در خانواده هایی با سطح پایین اقتصادی زندگی می کردند.

۲- اکثریت دانش آموزان مردود با سطح پایین اجتماعی و فرهنگی پایین قرار دارند.

۳- اکثریت دانش آموزان مردود برنامه ریزی صحیحی جهت گذراندن اوقات فراغت خود ندارند.

۴- اکثریت دانش آموزان مردود دوستان بی تفاوت نسبت به تحصیل، اهل تفریح و یا ترک تحصیل کرده دارند.

بیان مسئله:

همگام با پیشرفت و افزایش سرانه آموزش و پروش نیز درمان افزایش است. مسلما هر جامعه ای که برای تعلیم و تربیت سرمایه گذاری می کند انتظار دارد که محصولی در راستای هدف نظام آموزش و پرورش بدست آورد تا این سرمایه گذاری عظیم از طریق تربیت انسانی جوابگوی احتیاجات جامعه گردد.

در این تحقیق تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدارس مورد بررسی قرار می گیرد و در مورد مسائلی مثل فقر و محرومیت اقتصادی، نا مناسب بودن مکان زندگی نگرش والدین نسبت به تحصیل فرزندان توفیقاتی داده شده است.

فصل اول

معرفی تحقیق

شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است این مسئله به عوامل و موجبات گوناگون مربوط می شود که برای چاره جویی باید آنها را به دقت شناسایی و ارزشیابی کرد.

برخی از اقتصاد دانان معتقدند در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آموزش رسمی بزرگترین صنعت و بزرگترین مصرف کننده درآمدهای عمومی است قراین و شواهد حکایت از آن دارد که کشور ما به علت تمرکز بیش از حد تصمیم گیری در نظام اداری و اجرایی ناسازگار بودن توان آموزش و پرورش با مقتضیات و نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور نیز رشد فزاینده تعداد دانش آموزان که از رشد سریع جمعیت سرچشمه می گیرد و سبب افزایش حجم مسئولیت دستگاه اجرایی آموزش و پرورش می گردد. مجموع شرایطی که با کمیت قلت بازدهی این صنعت یعنی خسارات اقتصادی ناشی از شکست تحصیلی می شود تشدید می گردد.

در این رابطه وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خانواده دانش آموزان چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان و برنامه ریزی در جهت آن و گروه دوستان دانش آموزان را به عنوان ویژگیهای مردودین مورد توجه قرار دادیم.

امید است شناخت ویژگیهای مذکور در بررسی همه جانبه و ارائه پیشنهادات دستیابی به نتایج بتواند مسئولان و دست اندرکاران و برنامه ریزان جامعه آموزش و پرورش را به راه حلها رهنمون گردد.

تعریف موضوع تحقیق

موضوع مورد مطالعه در این تحقیق بررسی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی دانش آموزان ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در این تحقیق مد نظر است عبارتست از:

درآمد خانواده، شغل خانواده، تحصیلات والدین، اشتغال دانش آموزان، وضعیت مسکن، نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان نقش دوستان، رفتار والدین با دانش آموزان، رفتار اعضای خانواده با دانش آموزان این تحقیق در صدد است که ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دختری که سابقه افت تحصیلی دارند را بررسی کند.

از افت تحصیلی تعاریف متعددی در کتابها ذکر شده است اما آنچه در تحقیق از این مفهوم مد نظر است مترادف دانستن آن با مفهوم پایه تکرار تحصیلی است.

در ذیل به چند تا از تعاریف افت تحصیلی اشاره می شود.

۱- در تعریفی منظور از افت تحصیلی یا تکرار پایه تحصیلی عبارتست از تکرار پایه یک کلاس برای دانش آموزان که در معدل یک سال تحصیلی در همان کلاس پایه ای که در سال قبل به سر می برده به تحصیل ادامه می دهد و همان کاری را انجام می دهد که در سال گذشته نیز انجام داده است.

۲- در تعریف دیگری منظور افت تحصیلی تکرار پایه تحصیلی بدین صورت بیان شده است که در نظامهای آموزشی که ارتقا از یک پایه به پایه دیگر از نظر سابقه و پیشرفت تحصیلی اجرا شرایط خاص پیش بینی شده در مقررات امتحانی را ایجاب می کند عدم توفیق گروهی از دانش آموزان در امتحان تکرار پایه و اتلاف ناشی از آنرا پدید می آورد.

ضرورت موضوع تحقیق

با اشاره به شواهد ذیل اهمیت و ضروت موضوع تحقیق روشن می شود.

در کتابهای تحت عنوان شکست تحصیلی در آموزش ابتدایی و راه های مقابله با آن اهمیت و ضرورت توجه به افت تحصیلی را اینطور بیان کرده که اگر خسارات معنوی ناشی از افت تحصیلی بگذریم آمارهای ارائه شده توسط متخصصین نظامهای آموزشی در مورد خسارات مادی ناشی از افت و شکست تحصیلی حکایت از فاجعه ای بزرگ دارد.

در بررسی که در این زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه به عمل آمده نکات ذیل در خور تامل است.

مجموع خسارات در شکست تحصیلی در سال ۱۳۶۰ معادل ۵۵۸۶۰۸ میلیون ریال و در سال ۶۷، ۷۶۵۱۲۱ میلیون ریال به دست آمده است از انجا که هزینه های آموزشی دولت ابتدایی و متوسطه راهنمایی بالا بوده است میزان خسارات ناشی از آن در سال ۶۵ تقریبا معادل ۱۴/۱ برابر کل هزینه های جاری آموزش و پرورش بوده است.

در تحقیق حاضر تلاش بر آن است که ویژگیهای اجتماعی – فرهنگی دانش آموزان که دارای سابقه مردودی می باشند مورد بررسی قرار گرفته و با تجزیه و تحلیل یافته ها نتایج مفیدی عاید گردد.

به طور کلی دلایل انتخاب و بررسی این تحقیق موارد ذیل می باشند.

۱- علاقه مند بودن به رفع این معضل اجتماعی (افت تحصیلی)

۲- موضوع تحقیق ارتباط مستقیم با رشته تحصیلی نگارنده در رشته برنامه ریزی درسی دارد.

۳- از دلایل دیگر که اهمیت این تحقیق را از لحاظ محقق معرفی می سازد عبارتند از:

– کمک به مسولان آموزش برای طرح ریزی درست مطالب درسی

– کمک به معلمان برای شناخت موانع پیشرفت تحصیلی و کوشش در جهت رفع آنها

– افزایش آگاهی والدین نسبت به افت تحصیلی فرزندان و تلاش برای رفع این معضل اجتماعی.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

پایان نامه مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی

جناب آقای اعظمی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده                                                                                              ۱

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                       ۲

مقدمه                                                                                              ۳

بیان مساله                                                                                        ۴

اهداف تحقیق                                                                                     ۵

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق                                                         ۷

فرضیه تحقیق                                                                                     ۸

مقدمه فصل دوم                                                                                 ۹

علل بروز و ریشه ها اضطراب                                                                ۱۱

آثار علایم و اضطراب                                                                           ۱۳

علایم جسمانی                                                                                ۱۴

علایم روانی                                                                                     ۱۶

انواع اضطراب                                                                                    ۱۸

نقش اضطراب                                                                                   ۲۰

ترس و اضطراب                                                                                 ۲۲

رابطه اضطراب با جنس                                                                        ۲۳

دیدگاهای نظری درباره اضطراب                                                             ۲۵

دیدگاه رفتار گرایی                                                                              ۲۷

اختلالهای اضطراب تعصمیم یافته و هراس                                                ۲۸

تعریف اضطراب جنبه های وجلوهای مختلف آن                                          ۳۳

شیوه های بیان اضطراب                                                                      ۳۸

انواع اضطراب                                                                                    ۳۹

بحرانهای اضطرابی حاد                                                                       ۴۱

واکنشهای اضطراب موقت                                                                    ۴۴

اضطراب در سطح رفتار                                                                        ۴۵

اضطراب فزون کنشی ، اختلال توجه                                                       ۴۶

اضطراب و اختلالهای حرکتی                                                                 ۴۷

نشانه های اضطراب در سطح بدنی                                                        ۴۸

دستگاه روانی                                                                                   ۵۲

رشد روانی جنسی                                                                            ۵۴

نوفرویدیها                                                                                         ۵۷

کارل یونگ و روان شناسی تحلیلی                                                        ۶۰

کارن هارنی                                                                                      ۶۲

هری استاک سالیوان                                                                          ۶۳

اریک فرام                                                                                         ۶۴

هینزهارتمن                                                                                     ۶۵

مارگارت ماهلر                                                                                  ۶۶

فصل سوم: روش تحقیق                                                                    ۶۹

حجم نمونه                                                                                     ۷۰

ابزار تحقیق                                                                                     ۷۱

بیان مساله                                                                                     ۷۲

روش آماری                                                                                     ۷۳

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                       ۷۵

مقدمه                                                                                          ۷۶

جدول ۲-۴ فراوانی مشاهده شده                                                       ۷۷

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                          ۷۸

بحث و نتیجه گیری                                                                          ۷۹

پیشنهادات                                                                                    ۸۱

محدودیت ها                                                                                  ۸۲

منابع و ماخذ                                                                                  ۸۳

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدو د ۵-۴ ساله منطقه ۱۱ شهر تهران است .که در فرضیه عنوان شده بررسی و مقلسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی است که جامعه است که جامعه آماری کود کان که در حدود سنی ۵-۴ ساله در مهد کودک منطقه ۱۱ هستند که جمعاً ۱۰۰۰ نفر هستند که ۱۴۷۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که روش نمونه گیری به صورت طبقه ای بوده است و روش تحقیق استفاده شده از طریق علی و مقایسه ای بوده است .که بعد از اجرای آزمون اضطراب بر روی کودکان وبه دست آوردن نمرات خام آنها از طریق روش x2و مقایسه اضطراب در دو گروه دارای شب ادراری و کودکان عاری بوده است و سطح معنی داری آن برابر ۵% pj بوده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

اضطراب همان آگاهی نسبت به کشمکشهای حل و فصل نشده میان عوامل ساختاری شخصیت است برای نمونه، کشمکش میان تمایلات نا خود آگاه و هنجارهای سرکوبگر، تضاد میان تمایلات متفاوتی که هر یک سعی دارد. بر شخصیت فرد مسلط شود میان عوالم خیلاتی و تجربه جهان واقعی ،میان روند های معطوف به بزرگی و کمال و تجربه حقارت و کوچکی و نقص خویش میان آرزوی پذیرفته شدن از .جانب دیگران جامعه یا جهان هستی و احساس طرد شدن از جانب دیگران ، میان اراده معطوف بودن و سنگینی با وجود که برای فرد غیر قابل تحمل می نماید و آرزوی آشکار و پنهان نبودن را بر می انگیزد . تمام این کشمکش ها اعم از نا خود آگاه و نیز نیمه خود آگاه ،تصدیق شده یا نشده در لحظات نا گهانی یا مداوم اضطراب بروز می کند (تیلش به نقل از فرهاد پور -۱۳۷۹) بنابراین چون رشد روانی و فعالیتهای عضلانی یا حسی و حرکتی افراد با یکدیگر تفاوت فاحش دارند علل ابتدایی آنها به اطراب نیز نمی تواند یکسان باشد ثانیاًیک حالت عاطفی نظیر اضطراب نمی تواند نزد همه یکنواخت عمل کند بلکه با توجه به پیشینه و تربیت و خصوصیات خلقی و تجربیات فردی و هم چنین شرایط و موقعیتهای خاص مربوط به اولین تجربه ها شیوه انطباق یافتن عاطفه تغییرمی کند. که اینها می تواند در دوره کودکی باعث ایجاد عواملی مثل مکیدن و یا شب ادراری در کودک حضور پیدا کند که تمام این مسائل می تواند نشاًت گرفته از محیط خانه و یا طرز برخورد افراد دو خانواده در برقراری ارتباط با یک دیگر باشند. که اصطراب قانونی روانی است که براثر کش و قوس در زندگی چه برروی کودک و نوجوان و جوان وپیش میآید.

بیان مسئله

درمورد ایجاد اضطراب در بین کودکان که دارای شب ادراری می توان با قاطعیت گفت که شواهدی دارد که استعداد به اضطراب در دوران شد قبل از تولد پیدا می شود طوری که اتورانگ ضربه تولد را علت اولیه اضطراب تلقی می کردو نظریه رونکاری بر مسئله جدا شدن از مادر به عنوان منبع اضطراب تاکید می کند هنر به هیجانی حاصل از جدادیها نیز منبع اصلی اضطراب تلقی می شود که این اضطراب باید نیا آمدن فرزند دیگر و یا روابط بر والدین خودش را می تواند به چهره های مختلف را نشان بدهند که این نام برخی حالات عاطفی که فقط یک علت با یالا امل یک علت مسط دارند که باعث اضطراب می شود کودک کم تجربه به خیلی ساده تر از یک نزرگسال با تجربه اضطراب خودرا آشکار می کند علاوه بر تجربه عوالم متعددی در کتمان یا اظهار اضطراب دخالت دارند که اضطراب کودک به شکلهای گوناگون ضاهر می شود که خوابیدن بردن احساس خستگی، گونه دیگری،. و شب اداری که می تواند مسئله مهم باشد.

سوال مسئله

آیا رابطه میان اضطراب و شب ادارای در مقایسه با کودکان عادی وجود دارد؟

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی است به این صورت است که کودکانی که شب ادراری دارند آیا اصطراب و ترس و دلهره شان بیشتر از کودکان عادی است یا نه هیچ تفاوتی ندارند و اصلاً عامل شب ادراری می تواند اضطراب نباشد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه سهم بسیاری از بودجه دولتها در کشور های پیشرفته صرف امور تحقیقاتی می شود مرکز فراوانی دست اندکار این امر خطیر بوده و بخش عظیمی از سرمایه گذاریهای این جوامع را به خود اختصاص داده است و به صورت دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت نتایج حاصل از توسعه مغز ها به بار می نشیند سهم تحقیقات آموزشی در این میان از اهمیت فراوان برخوردار است. و محور اساسی آن رشد استعدادها آنها و آشنایی باوضعیت روانی ،هدایت و بهسازی و بهداشت روانی که انسانها را وادار کرد تا توسعه را درک کنند و از عواملی که باعث اصطراب می شوند چه در زمان کودکی و چه در زمان نوجوانی و جوانی که خود می تواند تاًثیر بسزایی بگذارد که امید است با راه حل اصولی بتوان این مشکلات روحی را در کودکان کم و کمتر کنیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

پایان نامه مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاه ها

مدارس، خانواده ها، و جامعه ما طعم شیرین راهنمایی را چشیده و اثر روحبخش آن را خواهند دید.

اگر بخواهیم میزان موفقیت مشاوران را از ابتدای شکل گیری نقش مشاوره در نظام جدید بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی بررسی کنیم باید به وظایف و فعالیت های مستمر مشاوران آشنا باشیم. که ذیل اهم وظایف این گروه مشخص گردیده:

۱- شرکت فعال در شوراهای مدرسه و ستاد تربیتی در راستای ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره

۲- شرکت در جلسات عمومی انجمن اولیاء و مربیان و جلوگیری از کمکها و مساعدتهای اولیه در زمینه ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره

۳- تدریس درس آشنایی با برنامه ریزی تحصیلی – شغلی و انجام وظیفه در راستای تحقیق اهداف درس به شرح ذیل:

الف: آشناکردن دانش آموزان با نظام جدید متوسطه در رشته های تحصیلی و ضوابط ورود به آنها و ارتباط رشته های مذکور با رشته های دانشگاهی و بازار کار

ب: ارائه اطلاعات به دانش آموزان از طریق بازدید از محیط کار با بروشور های شغلی – نمایش فیلم، روزنامه دیواری و دعوت از صاحبان حرف و مشاغل جهت ایراد سخنرانی

ج: آگاه کردن دانش آموزان نسبت به روش های علمی جمع آوری اطلاعات شغلی و آشناکردن آنان با مراکز مهارت آموزی و کاریابی

د-گردآوری اطلاعات لازم از طریق نهادهای زیربط در زمینه امکانات، نیازمندیهای شغلی در بخش صنعت – خدمات کشاورزی و ارائه آن به دانش آموزان و اولیاء آنها

۴- همکاری با کادر مدرسه در موارد زیر:

الف: پیشگیری از مشکلات اخلاقی و رفتاری دانش آموزان

ب: شکوفابودن استعدادهای دانش آموزان

۵- انجام مشاوره فردی بمنظور بررسی مسائل و مشکلات تربیتی و تحصیلی آنان

۶- انجام مشاوره گروهی جهت بررسی و رفع مشکلات تربیتی و تحصیلی و تعیین رشته

۷- اجرای آزمونهای خاص به نسبت موقعیت ها و موارد( هوش – استعداد- رغبت شغلی)

۸- همآهنگی لازم با معاونین و دفترداران در تکمیل پرونده تربیتی و تحصیلی

۹- انجام پروژه مربوط به هدایت تحصیلی دانش آموزان

۱۰- تنظیم کارت مربوط به مشکلات موردی دانش آموزان

۱۱- ارجاع دانش آموزانی که دارای مشکلات حاد هستند به سازمانها و مراکز تخصصی زیربط

۱۲- ارائه آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت دانش آموزان به واحدهای ذیربط در منطقه

۱۳- کمک به مدیران و کارکنان مدرسه جهت استفاده از کمک های غیرنقدی مردمی انجمنها، سازمانها، نهاد برنامه های موجود درمنطقه برای حل معضلات دانش آموزی

۱۴- تکمیل دفتر ثبت فعالیتها و ارائه گزارش کار به مسئولین ذیربط

۱۵- شرکت در دوره های بازآموزی و سمینارها

۱۶- تشکیل جلسات توجیهی برای والدین با توجه به ماده ۴ آئیننامه هدایت

۱۷- با توجه به ماده ۱۵ آئین نامه هدایت تحصیلی ارائه نمودن اطلاعات کامل در مورد مسائل نظام جدید و هدایت تحصیلی به دانش آموزان و آشنانمودن آنها با توانائیها و استعدادهایشان در رابطه با انتخاب رشته تحصیلی با توجه به پرونده تربیتی تحصیلی

۱۸- مطالعه ی دقیق کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های ارسال شده مرتبط با وظایف مشاوره

فصل اول

مبادی تحقیق

۱- بررسی میزان موفقیت مشاوران در دبیرستانهای پسرانه ناحیه ۴ کرج

مشاوره به معنی همکاری کردن و رأی و نظر فرد متخصص و آگاه را درانجام کاری خواستن است.

مشاوره نیز همچون راهنمایی تعریف یگانه و یکسانی که مورد قبول همه متخصصان باشند ندارد. و از دیدگاه های صاحب نظران به طریق متعددی تعریف شده است. گروهی از متخصصان مشاور را ازدیدگاه مدل طلبی تعریف کرده و معتقدند مشاوره فعالیتی تخصصی است که به تخشیص مشکل کنشی و ارائه درمان به آن می انجامد از این دیدگاه مشاور که فردی آگاه و متخصص در شناخت و حل مسائل روانی است و نقش بسیار فعال و تعیین کننده ای دارد و اوست که شکل را تشخیص می دهد و سپس برای آن درمان ارائه می دهد و نقش فعالیت مراجع که انسانی دردمند و نیازمند به کمک است به حداقل کاهش می یابد به این شیوه از آزمونهای روانی برای تشخیص مشکلات به میزان زیادی استفاده می شود و مهارت و صلاحیت های فنی وتکنیکی مشاور در حل مشکلات مراجع نقش به سزایی دارد.

به نظر پاترسون(۱) ( ۱۹۷۴) مشاور جریان کمکی تخصصی بین مراجع و مشاور است مراجع شخصاً قادر به حل مشکلات روانی خود نیستند و برای دریافت کمک به منظور حل مشکلش از مشاور که در حل مشکلات روانی مهارت دارد یاری می طلبد. رابطه مشاوره ای که در آن مراجع احساس امنیت و اعتماد می کند از اهمیت بسزایی در حل مشکل برخوردار است در این معنی مشاور یکی از خدمات اصلی و اساسی راهنمایی محسوب می شود و با پند و اندرزدادن به مراجع کاملاً تفاوت دارد.

به نظر آرباکل(۱)(۱۹۷۷) در مشاوره برقراری رابطه حسنه بین مراجع و مشاور اهمیت بسزایی دارد و باعث می شود که مراجع با تجزیه و تحلیل و شناخت رفتارش نحوه ایجاد رابطه صحیح با دیگران را یاد بگیرند اهداف زندگی و نکات قوت و ضعف خود را بشناسند و براساس آنها به طریقی عمل کند که نیازهایش را بطور معقولی برآورده سازد از این رومشاوره رابطه یاری دهنده ای است که به تغییر در اعتقادات و نگرشها و نهایتاً در شیوه زندگی فرد می انجامد. می توان گفت که مشاوره فعالیتی تخصصی، هدفدار و پویا بین مراجع( فرد مشکل دار) و مشاور( کسی که در برقراری رابطه حسنه و حل مشکلات روانی تخصص دارد.) است که در آن مراجع در یک جو مملو از تفاهم و همدلی آزادنه و صادقانه به طرح مشکلش با مشاور می پردازد و پس از تجزیه و تحلیل موضوع و خودشناسی بیشتر و عمیق تر با کمک مشاور به تصمیم گیری مناسب و نهایتاً حل مشکل موفق می شود. در مشاهده

اولاً: برقراری محیطی سرشار از امنیت و تعامل پویا بین مراجع و مشاور ضروری است. ثانیاً مشاور نقش کمک دهنده و نه تحمیل کننده ای برعهده دارد.

ثالثاً هدف مشاور خودشناسی بیشتر و یادگیری و تصمیم گیری مناسب و قبول مسئولیت مراجع است. رابعاً مراجع از طریق مشاهده شیوه های انتخاب و طرح ریزی و ادامه یک زندگی معقول وموفقیت آمیز را می آموزد و در آینده خود می تواند مشکلاتش را حل کند و برای هر مشکلی به مشاور مراجعه نکند.(۱)

بعقیده پاترسون مشاوره قسمتی از برنامه راهنمایی تحصیلی است اما بخش اعظم این برنامه را تشکیل می دهد.(۶) مشاوره هسته اصلی خدمات راهنمایی تحصیلی، حرفه ای، و سازشی است. علاوه بر آن مشاوره عالی ترین و برجسته ترین فعالیت متبحرانه برای فرد متخصص در امور راهنمایی و استخدامی است(۲).

۲- تعریف مسئله مورد پژوهش

همانطور که از موضوع تحقیق برمی آید هدف بررسی میزان موفیت مشاوران از چند سال اخیر( از سال ۱۳۷۰ تاکنون) می باشد. به دلیل عدم موفقیت این گروه در سال های قبل و اوایل انقلاب قصد این است که در این تحقیق ضمن بررسی میزان موفقیت مشاوران علل موفقیت یا عدم موفقیت روشن گردد. از شواهد اینگونه برمی آید که یکی از دلالیل عدم موفقیت مشاوران در سالهای گذشته عدم رازداری مشاوران در جهت هدایت تحصیلی و شغلی و تربیتی بوده است هراس دانش آموز از مشاور از دیرباز بعنوان یکی از معضلات که منجر به تشدید فاصله مشاور و دانش آموز می گردد شده و از طرفی تخصص ناکافی مشاوران از جمله عوامل دیگر عدم موفقیت مشاوران بوده است که درنتیجه تحقیق به روشنی مسائل مزبور مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

خلاصه اینکه عدم موفقیت مشاوران در اولین طرح مشاوره ای در ایران درسالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۸ و مشکلات ناشی از مسائل تحصیلی و شغلی و تربیتی دانش آموزان، بخصوص جدیدبودن طرح در دبیرستانها و ارائه مشکلات مربوط به مشاوره توسط دانش آموزان انگیزه ای بود که به تحقیق در این خصوص بپردازیم. تا راهکاری جهت تعمیق وبررسی موانع موجود توسط مسئولین گردد.

بطورکلی می توان موانع اجرای صحیح رده مطلوب خدمات مختلف راهنمایی در کلاس ایران را به دو بخش برون سازمانی و درون سازمانی تقسیم کرد.

الف: موانع برون سازمانی

– نگرشها و ارزشها و طرزتلقی مردم ازرشته های تحصیلی پیش دانشگاهی و دانشگاهی به ویژه فنی و حرفه ای آنها بافته نبودن نیروی انسانی در بخشهای صنعت- خدمات و کشاورزی در رده های مخلتف مهارت

– در دسترس نبودن فرهنگ مشاغل ایران

– گسترده نبودن ارتباطات و همآهنگی لازم بین مراکز آموزشی و پژوهشی، آموزش عالی با سازمانهای آموزشی پیش دانشگاهی

– پراکنده بودن اطلاعات مربوط به امکانات تحصیلی و شغلی سازمانها

– کمبود نشریات و بروشورهای تحصیلی و شغلی مربوط به سازمانها

ب: موانع درون سازمانی

– عدم عرضه اطلاعات همه جانبه تحصیلی- شغلی به صورت نظام یافته به دانش آموزان

– ارتباط کم تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی

کمبود مؤسسات آموزشی اختصاصی و درنتیجه گرایش شدید به سوی تحصیلات دبیرستانی

محدودبودن امکانات آموزشی و پرورشی و در نتیجه آشکارشدن استعدادهای عمومی و اختصاصی

کمبود بعضی از رشته های تحصیلی متوسطه در مناطق مختلف کشور و درنتیجه عدم امکان انتخاب رشته مناسب

محدودبودن ابزار و روش های شناخت و هدایت دانش آموزان

۳- هدف تحقیق

الف – آیا مشاوران نظام جدید در هدایت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موفق بوده اند؟

ب- آیا دانش آموزان از خدمات مشاوره ای بخوبی بهره برده اند؟

ج- آیا مشاوران د رهدایت دانش آموزان و انتخاب شغل مناسب موفق بوده اند؟

و- آیا مشاور مدارس نظام جدید تاکنون در رفع مشکلات تربیتی – عاطفی دانش آموزان موفقیتی داشته است؟

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

پایان نامه تأثیر ویژگی های فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی

۱- مقدمه

از زمانی که علم مدیریت و سازمان در اوائل سال ۱۹۰۰ به سرعت بسط یافت، تکاملی درباره ماهیت و وظیفه سازمانها و معیار اثربخشی سازمانی پدیدار گشت. این مفاهیم در تعامل پویا و همگام با موسسات و کمپانی های بزرگ جوامع جهانی رو به رشد، رشد نموده و تکامل یافت. در طول تاریخ یک صد ساله نیز مفاهیم ناب و اصلی در باره افراد، سازمانها، کارگران، مدیران، سیستم ها و شبکه ها رشد پیدا نموده و باعث شکل دهی به اندیشه و رفتار مدیران، کارکنان و سیاستگذاران گردید (بیکر و برنچ ۲۰۰۲). دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی، متولیان آن محسوب می‌شوند.

امروزه بیش از هر زمان مشخص شده است که رشد و توسعه سازمانها و در پی آن جوامع در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است (رحمان‌پور ص۳). در حال حاضر سازمان بشری مانند گذشته نیست به ویژه نیروی کار به طور قابل توجهی در حال تغییر است. از این رو لازم است مدیران خود را با الگوها و گرایشات مختلف افراد هماهنگ نموده و آماده باشند تا آنها را برهم منطبق نمایند (سیدجوادین ۱۳۸۳، ۱۹). بی شک در جهان پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت امروز آنچه موجبات تحقق مزیت رقابتی سازمانها را تضمین می‌کند، نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست. ازاین روست که در عصر حاضر منابع انسانی بنای اصلی فرآیند افزایش کارائی و اثربخشی و با ارزشترین سرمایه و کلید طلایی رقابت قلمداد شده است (تیموری نژاد). بدین سبب مدیریت منابع انسانی که عهده دار بخشی از وظائف اصلی مدیریت بود و بعنوان رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک قلمداد می‌شد، ظهور پیدا نمود. مدیریت منابع انسانی یعنی شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی جهت نیل به اهداف سازمان (سعادت ۱۳۸۱، ۱).

۲- بیان مسأله

امروزه در هر سازمانی (تولیدی، خدماتی یا آموزشی) به منظور اثربخش نمودن امور و نیل به اهداف، یکی از معیارها، جذب، آموزش و حفظ نیروی انسانی کارآمد و متخصص می‌باشد. زیرا نیروی انسانی نقش سازنده و کلیدی در پیشبرد هدفها و ماموریتهای سازمان دارد و از ارکان رشد و توسعه و بقای سازمان محسوب می‌گردد. امروزه دیگر تجهیزات، لوازم و ماشین آلات برای انجام اثربخش امور سازمان کافی نمی باشد. لذا اهمیت قایل شدن به روابط انسانی و استفاده بهینه از نیروی فکر و مهارتهای فردی کارکنان، سازمان را در دستیابی به اهدافش موفق می‌گرداند. امروزه، کارکنان با توجه به توان جمعی و فیزیکی و فکری خود در مجموع نیروی کار قابلی را به وجود می‌آورند. این نیروی کار بدون عرضه تولید یا خدمت فاقد ارزش کارکردی است و زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که در تولید محصول یا خدمت اثربخش باشد (پرهیزکار ۱۳۸۲، ۱۵۰-۱۵۱). نیروی کار دارای ویژگیهایی است که نشان دهنده کیفیت آن در هر موسسه می‌باشد؛ نظیر سطح تخصص و مهارت، میزان تحصیلات، تجربه کاری، شخصیت و غیره (میرسپاسی ۱۳۸۱، ۴۳۶). همچنین دارای مزیتهای رقابتی است نظیر، امنیت استخدامی، دستمزد، مالکیت، اطلاعات، آموزش و توسعه مهارتها، ترفیع، ارزشیابی و غیره (رضایی). به اعتقاد بیشتر مدیران منابع انسانی خوب دارایی هر سازمان تلقی شده و انتخاب صحیح کارکنان از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این راستا باید به ویژگیهای نیروی کار توجه داشت. ویژگیهای کمی و کیفی منابع انسانی به ویژه شرایط سنی، تحصیلی، مهارتی، تاهل، شخصیت، تجربه و غیره از آنجا حائز اهمیت است که یا نقطه ضعف سازمان محسوب می‌شود یا نقطه قوت آن. این موضوع را می‌توان در مدارس غیر انتفاعی که جزء مراکز آموزشی محسوب می‌شود مورد بررسی قرار داد و با تعریف و شناسایی متغیرهای موثر بر اثربخشی این مراکز آموزشی به نتایج مطلوب دست یافت. محققین دراین تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستندکه چه رابطه ای بین نیروی انسانی (سابقه کاری، تحصیلات وشخصیت منابع انسانی) و اثربخشی سازمانی در مدارس غیرانتفاعی وجود دارد.

۳- اهمیت موضوع

دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی بعنوان با ارزش ترین منابع سازمانی، متولیان آن محسوب می‌شوند. افراد به مثابه اجزایی هستند که در حال زندگی کردن، تفکر و احساس کردن  می‌باشند و این اجزاء برای رسیدن به هدفهای خود دریک سازمان کار می‌کنند. باید به خاطر داشته باشیم این سازمانها هستند که به خاطرخدمت رسانی به افراد وجود دارند و نه افراد برای خدمت کردن به سازمانها. دراین راستا منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم می‌بخشند و زمینه های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می‌سازند. امروزه بیش از هر زمان مشخص شده است که رشد و توسعه سازمانها و در پس آن جوامع در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است و نقش کلیدی منابع انسانی باعث شده برای جذب نیروهای شایسته بین سازمانه رقابت شدیدی صورت گیرد (رحمان‌پور ص۳). توجه به توانائیهای ذهنی کارکنان و خلاقیت آنان می‌تواند مدیریت را در کسب هدفهای سازمانی و تحقق اثر بخشی و کارایی بالا موفق گرداند. بنابراین مدیریت باید ویژگیهای فردی این منابع با ارزش و دگرگون ساز را همواره مدنظر قرار دهد و با شناخت استعدادها و توانائیهای آنان و مشارکت آنان زمینه های بهینه تولید و خدمت را فراهم آورد.

۴- سوالات تحقیق

سوالاتی که ضمن این تحقیق سعی به پاسخ دهی آنها می‌شود بشرح ذیل است:

۱- آیا بین سابقه کاری منابع انسانی واثربخشی سازمانی مدارس غیر انتفاعی رابطه معنی داری وجود دارد؟

۲- آیا بین تحصیلات منابع انسانی و اثربخشی سازمانی مدارس غیر انتفاعی رابطه معنی داری وجود دارد؟

۳- آیا بین شخصیت منابع انسانی و اثربخشی سازمانی مدارس غیر انتفاعی رابطه معنی داری وجود دارد؟

۵- اهداف تحقیق

اهداف تحقیق که محقق در پی اجرای تحقیق بدنبال آن است بشرح زیر خلاصه می‌شود:

– شناسایی و بررسی تاثیر ویژگیهای فردی کارکنان بر اثر بخشی در مدارس غیر انتفاعی

– شناسایی و بررسی متغیرهایی نظیر شخصیت، سابقه کار، تحصیلات و اثربخشی در این مدارس

– توصیف رابطه بین متغیرهای ویژگیهای فردی منابع انسانی و اثر بخشی

– ارائه راهکارها و پیشنهادات موثر برای استفاده مدیران مدارس و کارشناسان ستادی جهت بهبود اثر بخشی در مدارس غیر انتفاعی

– افزایش معلومات و آگاهی های شخصی در زمینه موضوع مورد تحقیق

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

پایان نامه بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر

استاد راهنما:

جناب آقای طاهرخانی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

تحقیقی که پیش روی شماست در رابطه با نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه شهرستان ابهر می باشد.

که در فصل اول به طرح و بررسی مسئله اهداف و ضرورت فواید تحقیق و محدوده و حدود مطالعاتی و فرضیات و تعاریف عملیاتی، و پیشینه تحقیق پرداخته شده در فصل دوم اشارهای به نظریات بزرگان اندیشمندان در مورد اوقات فراغت پرداخته شده بر ادبیات تحقیق هم گذری اشاره شده، در فصل سوم، روش تحقیق، ابزار اندازه گیری جامعه آماری که جامعه آماری در این تحقیق ۱۶۶۲ نفر است که بصورت نمونه گیری تصادفی ساده ۱۰۰ نفر نمونه انتخاب شده است.

در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل ۵ فرضیه زیر پرداخته شده است.

به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با پرداختن به فعالیتهای ورزشی سپری می شود.

به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با اقتصاد خانواده رابطه معناداری وجود دارد.

به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با تحصیلات پدر رابطه معنا داری وجود دارد.

به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با بعد خانوار رابطه معناداری وجود دارد.

به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.

نتایج زیر از این تحقیق استخراج شد.بین چگونگی گذران اوقات فراغت با پرداختن به فعالیتهای ورزشی رابطه وجود دارد.

بین چگونگی گذران اوقات فراغت با اقتصاد خانواده رابطه وجود دارد.

بین چگونگی گذران اوقات فراغت با تحصیلات پدر رابطه وجود دارد.

بین چگونگی گذران اوقات فراغت بابعد خانوار زابطه وجود دارد.

بین چگونگی گذران اوقات فراغت با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

در نتیجه ۵ فرضیه با ۹۵% اطمینان و۵% خطای تأیید شدند.

مقدمه:

اوقات فراغت را میتوان مهم ترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشردانست این اوقات مستعد است که برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود،برای عالمان دقایق تعمق و تفکر، برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد.در عین حال برای عده ای نیز اوقات این اوقات به جای فراغت ملال آورترین لحظه هاست.

با اینکه انسان از همان دوران اولیه حضورش در کره عرض برای تأمین مایحتاج خود به ستیز برخاست نوعی اشتغال در زندگی روزمره اش ظاهر شد اما طبیعت این اشتغال و همینطور میزان پرداختن به این اشتغال به شکلی بوده است که می توان اظهار نمود نه تنها موجب خستگی، افسردگی و دلزدگی وی نمی شود که بعضاً خود نوعی تفریح بوده است.در این دوران نیز به لحاظ ویژگی های کارو اشتغال هنوز نمی توان از فراغت به مفهومی که امروز از آن مقصود است سخن گفت زیرا کشاورزی خود کارفرما و صاحب کار خویش بوده لذا با میل و رغبت به کار می پرداخت در تمدن و یونان قدیم داستانهای فیالی و موهوم جشنهای سالانه و ماهانه انواع ورزشهای پهلوانی بازی های المپیک و نمایش نامه های تئاتر موسیقی و شعر وجود داشت.در امپراطوری روم نیز با صورتازه ای از اوقات فراغت روبرو می شویم.

در مصر نیز ورزش مهم ترین عامل گذراندن اوقات فراغت مردم تلقی می شد، به خصوص که در موقع تغییر زندگی از نحوه ابتدایی به سمت مدنیت توجه به تربیت بدنی بیشتر شد.

هر موجود زنده ای برای ادامه حیات خود با توجه به شرایط محیط و وضع جسمانی خود باید تلاش کند.از این جهت در میان موجودات انسان وضعیت پیچیده ای دارد به گونه ای که انسان به اقتضای شرایط اقلیمی نوع تولید میزان نیازها به شکلی متفاوت از موجودات زنده تلاش می کند.البته هیچ انسانی وجود ندارد که در تمام فصول به طور شبانه روزی کار کند یا بطور کلی کار نکند.با توجه به این واقعیت است که پدیده اوقات فراغت مطرح می شود. به عبارت دیگر وقتی انسان در طول روز ساعاتی به کار پرداخت پس از پایان کار تبعید وقت خود را به گونه ای سپری می سازد که برفی آن را برای رشد شکوفایی شخصیت خود جمعی به صورت تفریح و سرگرمی و عده ای دیگر طی این زمان به استراحت می گذرانند.

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله

اوقات فراغت را می توان مهمترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشر دانست این اوقات مستعد است که برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود برای عالمان دقایق تعمق و تفکر برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد.در عین حال برای عده ای نیز این اوقات به جای فراغت ملال آورترین لحظه هاست.فعالیتهای اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آیینه فرهنگ و جامعه یاد می کنند.به این معنی که چگونگی اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی های فرهنگ آن جامعه است و از این نظرگاه کوشش برای شناسایی چگونگی گذران اوقات فراغت دانش آموزان که به عنوان آینده سازان مملکت هستند اهمیت بسزایی دارد.

در شرایط زندگی ماشینی و افزایش ساعات فراغت ورزش را می توان به عنوان وسیله ای مطلوب برای تأمین تفریح سالم و تجدید قوای افراد جامعه و نیز حفظ سلامت جسمی و روانی آنها مورد استفاده قرار داد در زندگی امروزی از کارهای دشوار که با نیروی انسانی و با کار گرفتن دست و پا دیگر اندام های بدن انجام می شود، خبری نیست.امروزه بیشتر کارها در مقیاس وسیع تر و کیفیتی مطلوبتر توسط ماشین انجام می شود.

از این رو نیروهایی که به این ترتیب به کار گرفته نمی شوند می توانند راه های خروجی خود را حرکت ورزش بازی جستجو کنند.در نتیجه قابلیتهای ذهنی و جسمی انسان را افزایش دهند.بدون شک برای پیشگیری از خمودگی و انحراف جوانان و غنی سازی اوقات فراغت آنان باید از ابزار ورزش استفاده نمود.این مهم خبر در سایر برنامه ریزی دقیق و حساب شده امکان پذیر نمی باشد.جامعه شناسان بر این عقیده اند که در شرایط زندگی ماشینی و افزایش ساعات فراغت ورزش را می توان بعنوان وسیله مطلوب برای تأمین تفریح سالم و تجدید قوای افراد و جامعه و نیز سلامت جسمی و روانی آنان مورد استفاده قرار داد.

فعالیتهای ورزشی یکی از فعالیتهای مهم مورد علاقه جوانان در زمان فراغت آنهاست و موجب می شود که آنان در ارضاء نیازهای خود موفق باشند، محقق در این تحقیق درصد بررسی علل عوامل نحوه گذران اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه شهرستان ابهر با تأکید بر فعالیتهای ورزشی و علل عوامل مؤثر بر چگونگی گذران اوقات فراغت می باشد.

اهداف تحقیق:

هدف کلی:

هدف از این تحقیق بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه دبیرستانهای شهرستان ابهر می باشد.

هدف جزئی:

۱- تعیین رابطه بین اوقات فراغت دختران با اقتصاد خانواده.

۲- بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت با فعالیتهای ورزشی و میزان امکانات مرتبط با آن.

۳- توجه ویژه خانواده ها بر نحوه اوقات فراغت و غنی سازی و پربار کردن اوقات فراغت فرزندانشان لزوم توجه بیشتر مسئولین در امر مهم اوقات فراغت.

۴- بدست آوردن رابطه بین نحوه گذرانن اوقات فراغت بر پیشرفت تحصیلی فرزندان.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

پایان نامه بررسی دوستی های قبل از ازدواج و تاثیر آن در بهداشت زندگی زناشویی

هر پسر و دختری که به سن بلوغ می‌رسند بزرگترین آرزویشان این است که ازدواج کنند و با تأسیس زندگی مشترک زناشویی،‌ استقلال و آزادی بیشتری بدست آورند. یار و مونس مهربان و محرم رازی داشته باشند. آغاز زندگی سعادتمندانه خویش را از زمان ازدواج حساب می‌کنند و برایشان جشن می‌گیرند . زن برای مرد آفریده شده و مرد برای زن، و مانند مغناطیسی یکدیگر را جذب می‌کنند.

تربیت جنسی جوانان مسئله پر اهمیتی است. زیرا دنیای جوانان روز به روز همراه با رشد علمی و اقتصادی و موفقیت های فرهنگی دنیای امروزی غنی تر می‌شود. بروز قابلیت تحریک جنسی فوق العاده با تکوین خط مشی نادرست آن که در جوانان کمتر بر عدم سلامتی اوست لذا برای بروز آن مراعات و مراقبت های دقیق والدین لازم است.

۱-۱- موضوع تحقیق و بیان مسئله

جوانی دوره بحران و زمان شورش است از مسائل دوره جوانی تمایلات شدید جوانان به برقراری ارتباط با جنس مخالف است و تمایلات به یکباره در این دوره بروز نمی‌کند بلکه در دوره جوانی افزایش می یابد و اگر تحریک وضع شود، احتمالاً بصورت امیال مفرط جنسی در می آید و به تمایلات شدیدتر منتهی می‌گردد. که گاه به انحرافات جنسی می انجامد و یا به صورت رفتارهای غیر عادی که برای جلب توجه انس مخالف است جلوه گر می‌شود.

اگر مسائل جنسی برای جوانان حساب شده و کنترل شده باشد و او بتواند از راه صحیح که مورد قبول اجتماع او نیز هست با جنس مخالف خود ،‌روابط درست و مشروع برقرار کند هرگز با مشکل روبرو نخواهد شد.

در روابط دختر و پسری اندازه مهم است زیرا باعث تکلم با یکدیگر و توانایی نگاه مستقیم آنها و غیره می‌شود.

رابطه صحیح،‌ رابطه ای معقول و قوی است که شرعاً قابل قبول است و امنیت و سلامت و حقوق طرفین، کاملاً محفوظ می‌گردد. هر گونه اختلالی که در رفتار فرد روی می دهد در چگونگی ایجاد رابطه با افراد تأثیر می‌گذارد.

از نقشه های شوم استعمار گران این است که در آزادی روابط دختران و پسران بکوشد و به هر بهانه‌ای که امکان دارد آنها را به هم نزدیک نمیاد. به جوانان بیاموزند که ازدواج یعنی آغاز محدودیت و محرومیت از لذتهای جنسی و زندگی یعنی تنوع در سکس. عده‌ای از روانشناسان، به ویژه آنها که غربی هستند قائل به ارضای آزادی بی بند و بار غریزه هستند و عقیده دارند در این رابطه هیچ گونه منعی و سخت گیری نباید باشد. آنها در طریق اهداف و مقاصد خود عقاید دینی را نفی می‌کنند و ارزشهای انسانی را نادیده می‌گیرند و معتقد هستند وجود هر گونه منع و سخت گیری سبب پیدایش عقده‌ها، و نابسامانی‌های روانی است، آزادی بی بند و باری در اعمال غرایز سبب پیدایش نابسامانی‌ها و مشکلات فردی و اجتماعی بسیاری است که جلوه ای محدود از آن در دنیای غرب و یا در جوامعی که کمونیسم جنسی رواج یافته دیده می‌شود. نمونه این همه که کودکان بی‌سرپرست،‌ زنان آلوده و مردان خود فروش.

روابط جنسی با جنس مخالف ،‌قبل از زناشویی صرف نظر از موارد استثنایی برای هر دوجنس مخصوصاً برای دختران بی اندازه دشوار است. در جامعه ای که آشنایی زن و مرد با یکدیگر مجاز نیست روابط جنسی زن و مرد عموماً توسط فحشا قابل حل است. این نوع رابطه جنسی نیز مشکلات جنسی – حیثیتی و مالی را به همراه دارد. نیروی جنسی محروم و متراکم،‌ خطر کامجوئیهای بدنی و انحرافی افزایش می یابد. بیماریهای مقاربتی‌ها، زنای محضه،‌ خیانت به جریم زناشویی افزایش می یابد. آبستنی های آزاد و کودکان خارج از بستر زناشویی افزایش می یابد.

به علت روابط آزاد دختر و پر قبل از زناشویی و شکایت خانواده های دختران به دادگستری زناشویی های اضطراری رو به افزایش است.

آشنایی و دوستی پسر و دختر در ایران بنا به سنت دیرین،‌ بسیار دشوار و بطور کلی هنوز غیر معمول است. در صورتی که نیاز زن و مرد به آشنایی و معاشرت با یکدیگر ،نیاز طبیعی و جهانی است.

از دشواری های محقق آمیزش با جنس مخالف از جمله:

۱ـ مخالفت سنتهای خانوادگی و باور داشتنهای اجتماعی ،‌آمیزش و معاشرت دختر و پسر.

۲ـ نبودن و کم بودن باشگاه ها و تفریح گاه ها ، مناسب برای ملاقات و آشنایی های سالم دختر و پسر.

۳ـ ضعف بنیه مالی نسل جوان به ویژه پسران برای دعوت از دختران در مکان های سالم و شرکت در پیک نیک ها و گردشهای خارج از شهر.

۴ـ بی تجربگی در شناختن حدود آزادی مطلوب در روابط میان پسر و دختر یعنی روابط آشنایی پسر و دختر تا چه اندازه رواست و چه وقت به مرحله افراط نزدیک می‌شود و چگونه باید تعادل آنرا حفظ کرد.

آمار معیارهای روانی،‌ خودکشی های،‌ جنایت ها، دلهره ها، اضطراب ها، یأس ها، بدبینی ها و حسادتها و کینه ها بصورت وحشتناکی بالا می‌رود؟ چرا؟

برای آنکه سرکوب نکردن غرایز و آزاد گذاشتن میلیها به معنی رفع قیود و حدود و مقررات تفسیر شد. در جامعه امروز جوانان بطور محسوس از ازدواج شانه خالی می‌کنند. حقیقت این است، اشباع غریزه و سرکوب نکردن آن یک مطلب است و آزادی جنسی و رفع مقررات و موازین اخلاقی مطلب دیگر. اشباع غریزه با رعایت اصل عفت و تقوا منافی نیست، بلکه تنها در سایه عفت و تفواست که میزان غریزه را به حد کافی اشباع کرد و جلوی هیجانهای بیجا و ناراحتی ها و احساس محرومیت ها و سرکوب شدن های ناشی از آن هیجانها را گرفت. اما آنچنانکه از مقررات و اخلاق محدود کننده در روابط اجتماعی و امور اقتصادی و از عفت و تقوای سیاسی و اجتماعی گریزی نیست از مقررات و اخلاق محدود کننده جنسی و از عفت و تقوای جنسی نیز گریزی نمی‌باشد.

یکی از قدرتهای نیرومند در وجود بشر شهوتها هستند این قدرت همچون سایر نیروهای درونی بشر اگر درست هدایت شود و در کانال معقول قرار گیرد می‌تواند عامل بقاء نسل – کانون جذابیت و طراوت زندگی و منشأ بسیاری از اختراعات و اکتشافات و پیشرفتهای مادی و معنوی انسان واقع شود و چنانچه این نیروها از مسیر طبیعی خودخارج شود برای انسان از گرگ درنده و از سرطان کشنده تر خواهد بود. چرا که شهوات عقل را تباه می‌سازد و سرانجام هستی را به هلاکت و نیستی مبدل می‌سازد.

جوان تازه بالغ نیاز جدید و مبهم و تمایلات قوی و نامعلومی‌را احساس می‌کند که او را از جلدش خارج می‌سازد و به سوی جنس مخالف می‌کشاند . اومی خواهد این همه انرژی و نیرویی را که در او به وجود آمده است و موجب هیجان او شده است در جایی آزمایش نماید اما در عین حال نگران عواقب آن نیز می‌باشد، همچنین تمایلات جنسی خود را می‌بایست با فرهنگ،‌ آداب و رسوم و مذهب نیز تطبیق دهد زیرا جوامع و فرهنگ های مختلف و مذاهب برداشتهای گوناگون از مسائل جنسی دارند وممکن است او هنوز آمادگی این تطبیق را نداشته باشد. او بیداری و رشد تمایلات جنسی را دارد ولی هدف ندارد.

جوانان و نوجوانان بدون راهنمایی جدی و مؤثر یا آموزش برای کنترل ، تسلط و موفقیت در توانایی های جنسی در مورد مسائل جنسی شان نگران و بیمناکند. علاقه به رفتارهای جنسی در میان نوجوانان و جوانان با شدت و ضعف بروز می‌کند و اختلاف میان کششها و تمایلات جنسی آنان به صورت مختلف از جمله: مقاربت جنسی – استثماء و همجنس و فشارهای ناشی از بحران ها هر یک به سهم خود به وجود آورده مشکلاتی برای ایفای نقش درست در روابط جنسی نوجوانان بوده است.

مفاسد مختلف بی شماری که از توسعه فحشاء و روابط نامشروع به وجود آمده راستی آنچنان ناراحت کننده است که نسبت دادن آن به قرن بیستم بی شباهت به تناقص نیست و هر سال آمار بیماری های مقاربتی و فدائیان این بیماریها میلیونها نفر بالا می‌رود و در نتیجه صدها هزار نفر در هر کشور به گوشه های بیمارستانها پناه برده به صورت اعضاء معضل و فلجی بار دوش اجتماع می‌گردد. و به صورت مشکل بسیار بزرگی پیش پای تحولات اجتماع قرار می‌گیرند، میلیونها کودک بی‌سرپرست که همگی نتیجه یک خوشگذرانی کوتاه یک ملاقات موقت اند در سراسر جهان چرخ اقتصادی کشورها را مواجه با مشکلات عظیم می‌کنند. یک عده افراد شرور و خطرناکی می‌شوند که اجتماع را با انواع جرائم و جنایات مختلف تهدید می‌کنند. مبارزه با فحشاء و عوامل آن یکی از برنامه های اساسی و قطعی است.

در بعضی از جوانان به جهت ضعف اراده و یا عدم تعلیم و تربیت و ارشاد و راهنمایی به موقع و یا انحطاط و آلودگی محیط زندگی خود، با تسلیم شدن در برابر طوفان غرایز و شهوات آن پاکی ومعصومیت طبیعی و ذاتی خویش را از دست می دهند و راه تکامل و سعادت ابدی را به روی خود می‌بندند. لذا اگر مسائل جنسی برای جوانان حساب شده کنترل شده باشد و او بتواند از راه صحیح که مورد قبول اجتماع او نیز است با جنس مخالف خود روابط درست ومشروع برقرار کند هرگز با مشکل روبرو نخواهد شد. و چه بسا این رابطه ممکن است بر بهداشت روانی زندگی زناشویی در آینده تأثیر بگذارد.

مسئله ازدواج یکی از مسائلی است که از نظر بهداشت روانی نهایت اهمیت را دارد ، چون در ازدواج رابطه بسیار نزدیک و طلانی بین زن و مرد برقرار می‌گردد لذا قبل از ازدواج شرایطی را که لازمه زناشویی موفقیت آمیز است باید در نظر گرفت. مسائل جنسی، به ویژه در دوران بلوغ و آغاز جوانی ،‌یکی از مهمترین مسائل جوانان به شمار می‌رود. قسمت مربوط به صفحه حوادث روزنامه های یومیه و پروندههای دادسراهای ما را مسائل و تبهکاری جنسی تشکیل می دهد.

گسترش زیاد تمایلات جنسی در دوره بلوغ سبب نیازمندی های بیولوژیک جدیدی می‌شود و به همین جهت تغییراتی در ارگانیسم ایجاد می‌کند. رابطه جوان را با دنیای هارج و نسبت به فعالیت شدید عصبی آماده می‌کند و تحمیل تحریکات جنسی شدید و عدم امکان ارضای این تمایلات فشار روحی بسیاری را به نوجوانان و جوانان وارد می‌سازد.

امروزه ثابت شده است که احساسات منحرف احیاناً به طرز مرموزی، بر دستگاه ادراکی بشر فرمان می‌راند و مستبدانه حکومت می‌کند و دستگاه ادراکی ناآگاهانه فرمان های آن را اجرا می‌کنند.

روانشناسان ریشه بسیاری از عوارض ناراحت کننده عصبی و بیماریهای روانی و اجتماعی را احساس محرومیت خصوصاً در زمینه امور جنسی تشخیص دادند ثابت کردند که محرومیت ها مبدأ تشکیل عقده‌ها و عقده‌ها احیاناً به صورت خطرناک مانند میل به جنایت حسادت انزوا بدبینی و متجلی می‌شود.

یعنی برای اینکه موجبات سرکوب شدن غرایز و پیدایش آثار خطرناک روانی و اجتماعی ناشی از آن خصوصاً در زمینه امور جنسی بیشتر فراهم گردد بر عقده‌ها وتیرگی‌های روانی افزوده گردد.

ارتباط نوجوانان با جنس مخالف موجب بیداری تخیلات شهوانی ، تحریکات اتفاقی و در کل گرفتار کننده می‌شود.

یکی از مواردی که دنیای غرب بیش از اندازه تند روی نموده و باعث نگرانی شده موضوع ارضاء غریزه جنسی است. بسیاری از دختران و پسران آن کشورها در اثر آزادی بی حساب دچار بدبختی و فساد اخلاقی در راه غریزه جنسی گشته اند و راه سقوط را با کمال سرعت طی می‌کنند. اصولاً ضرر آزادی بی حد در موضوع اعمال شهوت جنسی نه تنها باعث از بین رفتن اساس خانواده و بر هم زدن نسل آینده و انحرافات جنسی و اخلاقی است ، بلکه منافات با شخصیت و مبانی بشری دارد مقام انسان بالاتر از آن است که خود را اسیر منجلاب شهوت نماید . بدون شک و تردید این قوه هم مانند سایر قوای طبیعی که در نهاد بشر عنوان ودیعت نهاده شده باید تعدیل شود ولی آنچه را که از نظر پوشیده نیست آن است که این قوه بایستی تسخیر انسان باشد نه انسان تسخیر آن.

غریزه جنسی لجوج است که نمی‌تواند طغیان آن را به این آسانی ها کنترل نمود لذا در روابط نامشروع جنسی این غریزه طغیان می‌کند. بی حجابی وپیروی از منطق نادرست تعلیم و تربیت مختلط بدبختانه در کشور ما هم یکی از مظاهر عالیه تمدن بشر به شمار رفته یکی از مسائلی است که زمینه اساسی توسعه فحشاء و انحرافات را بوجود آورده است و این مسئله از جمله مسائل مهم اخلاقی و اجتماعی می‌باشد که تاکنون بر سر آن میان مردم واقع بین طرفداران بی حجابی و تربیت مختلط بحث های زیادی به عمل آمده ولی بدبختانه عملاً این نقشه نادرست در کشور ما جامه عمل پوشیده و تقلیدهای کورکورانه بی حجابی و معاشرت آزاد را به عنوان ارزنده ترین ارمغان اروپا تحویل ما داده است. اما جای خوشوقتی این است که در میان یک چنین اشتباه عمومی هنوز جمعیت متدین این مملکت سنگر دینی خود را ترک نگفته و از اول اعلام نموده است که بی حجابی و تعلیم و تربیت مختلط از عوامل قطعی توسعه فحشا و مفاسد اجتماعی است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

پایان نامه بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر روی پرخاشگری کودکان از دیدگاه والدین

جهت تجزیه و تحلیل این تحقیق از نرم افزار spss استفاده شده است.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

بازی های رایانه ای یکی از سرگرمی های کودکان، نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان در عصر جدید است. این بازی های مهیج و پر کشش ساعت ها کودک و نوجوان ما را در مقابل صفحه نمایشگر میخکوب کرده، او را از دنیای واقعیات به عالم تخیلات فرو می برد و در این گیر و دار یا چیزی را کند. این بازی ها در کنار محاسنشان، گاه آثار مخرب روحی و جسمی در کودکان و نوجوانان بر جای می گذارند که با توجه به ظرافت فکر و ذهنشان جبران آن ها شاید برای همیشه ناممکن شود. لذا وظیفه ی ما والدین و دست اندکاران امور فرهنگی است که به استفاده کودکان و نوجوانان از بازی خلاقیت آنان تبدیل کنیم و از تأثیرات مخرب آن ها بکاهیم. این مقاله سعی دارد در این جهت اطلاعاتی در اختیار اولیا و مربیان گرامی قرار دهد.

با نگاهی به انبوه بازی های موجود در بازار در می یابیم که قریب به اتفاق این بازی ها وارداتی و محصول کشورهای دیگر، خصوصاً کشورهای غربی است که در ساخت هریک از این بازی ها اهدافی را دنبال می کنند. متأسفانه کشور ما در این زمینه به پیشرفت های قابل توجهی دست نیافته است. شرکت هایی در این زمینه مشغول فعالیت اند و تولیداتی هم عرضه کرده اند که متأسفانه پاسخگوی نیازهای نسل امروز جامعه ما نیست و باید برای این امر مهم و حیاتی، توسط مسئولان ذیربط، تدابیری اندیشیده شود.

بازی های رایانه ای را می توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد:

۱- بازی های فکری

۲- بازی های ورزشی

۳- بازی های اکشن (ماجراجویانه و حادثه ای)

۴- بازی های جنگی

۵- بازی های تخیلی

بحث در مورد هر یک از این بازی ها نیاز به مجال بیشتری دارد، اما آنچه قابل تأمل است این که هریک از این بازی ها برای مقاطع مختلف سنی ساخته شده است؛ همان گونه که دیگر تولیدات فرهنگی مانند: کتاب، مجله، فیلم و. نیز از این قاعده مستثنا نیستند. متأسفانه آن چه در این زمینه اتفاق می افتد، استفاده بی ضابطه مقاطع سنی مختلف از این بازی هاست. به عنوان مثال یک کودک ۸ تا ۱۰ ساله از یک بازی اکشن و خشونت بار که سراسر آن پر از کشت و کشتار و فجایع غیر قابل تحمل است، استفاده می کند. من در این تحقیق به بررسی این معضل اجتماعی پرداخته ام.

بیان مسئله:

این پدیده جدید دانش بشری که تقریباً درهمه شئون زندگی انسان راه یافته است، همچون دیگر ساخته های دست بشر دو رو دارد که یک روی آن استفاده صحیح در کارها و کمک به رشد و سعادت بشر است. و روی دیگرآن استفاده غلط است که معمولاً جز در موارد علمی وشغلی ازآن استفاده می شود. آنچه بیشتر کودکان و نوجوانان را شیفته خود می کند بازی های رایانه ای است. پیشرفت کیفیتی این بازی ها به فاصله کوتاهی در ایران رواج یافته و بازار اسباب بازی و لوازم سمعی و بصری را به تسخیر خود درآورده است. این بازی ها که دارای تصاویر دو بعدی است تا ۵۰ درصد با تصاویر واقعی انطباق دارد و همچنین دارای موسیقی متن هست. چیزی که اخیراً بر تعداد طرفداران این بازیها افزوده، قیمت مناسب آنها برای مصرف کننده است. علاوه بر این چون کودک و نوجوان خود اجرا کننده و در بطن بازی است و همراه با سایر شخصیت های بازی درگیر ماجراهایی می شود که طراح بازی برای او تدارک دیده است، برای او بسیار جذاب است. این بازی ها با بهره گرفتن از تصاویر پرتحرک و صداهای مهیج، دنیایی از هیجان را به این انسانهای تشنه جنب و جوش ارزانی می کند و همین جذبه، روح و جسم آنان را مطیع خود می سازد و به عالمی از تخیلات می برد که خود را محور و قهرمان اصلی ماجرا می پندارند.

 روانشناسان معتقدند اختلال پرخاشگری، ریشه بسیاری از مشکلات روانی و رفتاری نوجوانان باشد. این رفتارها در صورت بروز می توانند سبب مشکلات بین فردی، جرم، بزه و تجاوز به حقوق دیگران شده و در صورت درونی شدن، قادر به ایجاد انواع مشکلات جسمی و روانی می باشند. از طرف دیگر، اتلاف وقت خشونت، بزهکاری، جنایت و از بین بردن هر آنچه فرا روی آدمی است یکی از اساس ترین موضوع های مضامین اکثر این بازی ها به مواردی چون تخریب، کشتن و پرخاشگری بر علیه دیگری اختصاص دارد. طی بازی دریافت می دارند، سبب می شود کودکان انجام این رفتارها را پیشه خود ساخته و با گذشت زمان، حساسیت خود را به مسئله خشونت از دست بدهند. درپژوهشی که با هدف بررسی اینکه آیا بین رویارویی با خشونت رسانه ای و زندگی واقعی و حساسیت زدایی که در ویژگی ها و خصوصیات مربوطه منعکس شده رابطه ای وجود دارد یا نه، انجام شده بود; مشخص شد که فقط رویارویی با بازی های ویدئویی خشن، با همدلی پایین همبستگی دارد. به علاوه، بازی های ویدئویی و فیلم های سینمایی خشن، هر دو با نگرش های پرخاشگرانه شدید، همبستگی داشتند.

اهمیت پژوهش

یک زمانی، زمان پدر و مادرهای ما، بازی مورد علاقه بچه‌ها یه قل دوقل بود! سال‌ها گذشت و وقتی نوبت به ما رسید، فوتبال تبدیل به سرگرمی دوست داشتنی بچه‌ها شد. اما در این دوره و زمانه، هیچ چیزی مثل رایانه نمی تواند بچه ها را در اتاقشان میخکوب کند.

البته زندگی آپارتمانی در بیشتر نقاط جهان و شلوغی کودکان نیز باعث شده که پدر و مادرها از علاقه فرزندانشان به این بازیهای رایانه ای خوشحال باشند، آنها همیشه دوست داشته اند بچه هایشان یک جا بنشینند وباعث سر و صدا و شکستن شیشه ها نشوند.آنها حاضرند برای خرید ابزارهای بازی حسابی پول خرج کنند، اما از شلوغی خانه دیگر خبری نباشد. صدالبته رایانه وسیله مفیدی است که محروم کردن کودکان از آن با هیچ معیار عقلانی جور در نمی آید. در واقع دانش آموزی که آشنا به استفاده از این ابزار باشد، چند قدم از همسن و سالانش جلوتر است.

رایانه ها که امروز تقریباً در بیش تر شئون زندگی انسان ها راه یافته اند، هم چون دیگر ساخته های دست بشر، دو روی سکه دارند که یک روی آن، بهره گیری درست و مفید برای سرعت بخشی، دقت در کارها و کمک به پیش رفت امور است و روی دیگر آن، استفاده های نادرست و نابجا است که گاه، آسیب های فراوان را در پی دارددر دنیای رایانه، آن چه بیش تر نوجوانان را شیفته خود می کند، همان چیزی است که به آن، «بازی های رایانه ای» می گویند.فن آوری و پیش رفت کیفی این بازی ها به فاصله کوتاهی، در ایران رواج گسترده ای یافته اند. بازی های آتاری و میکرو، از نمونه های ابتدایی بازی های رایانه ای است که بازار اسباب بازی و لوازم سمعی و بصری را به تسخیر خود در آورده اند. تصاویر یک بعدی و بهره گیری از گرافیک بازی دیگری که در ادامه روند تکمیل فن آوری این بازی ها وارد بازار شده است، بازی «سگا» است. این بازی ها که دارای تصاویر دوبعدی است، تا حدود بسیاری با تصاویر واقعی انطباق دارد. طرف داران این بازی ها افزوده، بهای مناسب آن ها برای مصرف کننده است.

جدیدترین بازی هایی که به صورت دیسک عرضه می شود، Play Station و CD است. بازی Play Station که به بازی سونی نیز معروف است، به تلویزیون وصل می شود [و دارای] واقع نمایی تصاویر بسیار بالاست۲ از این رو، این بازی ها، جذبه سحرآمیزی دارند و چون نوجوان، خود، اجرا کننده و در بطن بازی است و همراه با دیگر شخصیت های بازی، درگیر حوادث و ماجراهایی می شود که طراح بازی برای او تدارک دیده، جذاب است.

با توجه به بررسی های که انجام دادم و نیاز شدیدی که در اجتماع حس کردم بر آن شدم که این موضوع را انتخاب کنم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

پایان نامه بررسی رابطه بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی

«خداوند وقتی انسان را آفرید از روح خود در آن دمید.» (سوره مبارکه الحِجر، آیه ۲۸).

این بدان معناست که هدف، خلقت موجودی خدا گونه بوده است که دارای صفات و خصوصیاتی باشد تا خلیفه خدا روی زمین شود و برای تربیت انسانها از میان خود آنها راهنمایانی برگزید تا راه راست را به انسانها نشان دهند. نقش تربیتی این راهنمایان به گونه ای بوده که انسانها در تمامی ابعاد وجودیشان رشد کنند. با مشاهده زندگی گذشتگان خواهیم دید که معمولاً زندگی افراد جامعه به سه بخش تقسیم می‌شده است. قسمت اول کار و مشغله روزانه که جهت تأمین معاش خانواده بوده است و قسمت دیگر را خواب و استراحت و تجدید قوای جسمی جهت شروع روزی نو و ادامه کار و تلاش روزانه تشکیل می‌داده است و بین این دو زمان، زمان سومی نیز مشاهده می‌شود که در آن افراد نه کاری انجام می‌دادند و نه در خواب بودند. البته این زمان بسیار کوتاه بود و به مرور زمان مدت آن افزایش یافته است. این مدت زمان از روز را اوقات فراغت (Leisure times) نام نهادند. در زندگی فردی و اجتماعی بسیاری از جوامع و ملتهای امروز جهان، اوقات فراغت بخش مهم و جدانشدنی از برنامه‌های تربیتی جوانان محسوب می‌شود و هر اجتماعی با توجه به این نکته تا چه میزان از تحولات صنعتی و اجتماعی عصر حاضر تأثیر پذیرفته است، از ساعات فراغت به فراخور وضع و موقعیت خویش و بر اساس تواناییهای اقتصادی خود و نیز اعتقادات و درک ویژه ای که از اوقات فراغت دارند، بهره می‌گیرند. واضح است که کم توجهی به این موضوع موجب می‌شود که افراد نتوانند اوقات بیکاری خود را به نحو مطلوب و دلخواه سپری کنند و از نقش سازنده ای که این ساعات در پرورش شخصیت و تکمیل دانش و معلومات دارند بهره ببرند. یکی از اقشار جامعه، جوانان هستند و آنها سرشار از انرژی جوانی می‌باشند که این انرژی باید به گونه ای مورد بهره برداری قرار گیرد (سازمان ملی جوانان، ۱۳۸۱).

جهت دادن صحیح به بهره برداری از انرژی جوانان و برآوردن نیازهای آنها، مستلزم برنامه ریزی واقع بینانه و صحیح زمانی است تا بدین ترتیب از اتلاف وقت و انرژی این قشر جولگیری به عمل آید. امروزه استفاده بهینه از وقت و زمان، مهمترین مسأله در کشورهای مترقی جهان می‌باشد ولی متأسفانه در کشور ما توجه چندانی به وقت و زمان نمی شود و با از دست دادن این عنصر بسیار مهم، لطمه‌های زیادی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و آموزشی و پرورشی و. به کشورمان وارد می‌شود، زیرا مدیریت زمان کمتر دیده می‌شود. پس برای افزایش بهره وری، مخصوصاً در واحدهای آموزشی بهتر است از مدیریت زمان (Time management) استفاده شود و این برنامه ریزی زمانی به کارمندان و محصلان از قبیل دانش آموزان و دانشجویان آموزش داده شود (براتی، ۱۳۸۴).

امروزه این اعتقاد وجود دارد که ریشه بسیاری از اضطرابها و فشارهای روحی انسان عصر حاضر، کمبود وقت یا از دست دادن زمان است. قرن حاضر به دلیل گسترش شبکه اطلاع رسانی و تهاجم و انفجار اطلاعات، به عنوان «عصر سرعت» شناخته شده است و بشر امروز برای دور نماندن از قافله و زمان خویش و کسب اطلاعات به ناچار، به تلاش مستمر و بی وقفه می‌پردازد. این تلاش، بدون برنامه ریزی زمانی موجب استرس و فشار روانی می‌شود (فراست، ۱۳۷۱).

به نظر پژوهشگر، احتمال دارد که مدیریت زمان که استفاده بهینه از وقت برای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، با در نظر گرفتن اولویت‌ها و اوقات فراغت فرد است، با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی فرد رابطه داشته باشد.

۱-۱- بیان مسأله

با در نظر گرفتن اینکه یکی از ویژگیهای عصر کنونی، سرعت ارتباطات است، به همین دلیل توجه به مسئله اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و جهت دادن به برنامه‌های زمانی آن امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. به عبارت دیگر مسئله کنونی، نداشتن برنامه ریزی زمانی صحیح در اوقات فراغت آنها می‌باشد (علیمرادیان، ۱۳۶۸).

با توجه به وقت آزادی که در بین ساعات شبانه روز نوجوانان و جوانان مشاهده می‌شود، این تحقیق انجام گرفت تا معلوم گردد که برای گذراندن اوقات فراغت به طرز صحیح، چگونه می‌توان از مدیریت زمان بهره برد. لذا محقق با توجه به مطالعات مقدماتی که در این زمینه انجام داده است بر آن است تا با گردآوری اطلاعات دقیق‌تر، از طریق اجرای یک تحقیق غیر آزمایشی از نوع همبستگی، رابطه بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت را با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی مشخص نماید.

طبق تعریف سازمان طی جوانان، افرادی که دارای سنین ۱۵ تا ۲۹ سال می‌باشند، جوان محسوب می‌شوند. ایران به عنوان یکی از کشورهای مدیترانه شرقی دارای جمعیت جوان است.

بانک جهانی در سال ۲۰۰۰، جمعیت ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور ما را معادل ۱/۳۲ درصد کل جمعیت گزارش نموده است (سازمان ملی جوانان، ۱۳۸۱).

لذا با عنایت به خصوصیات و استعدادهای بالقوه این گروه سنی در جهت شکوفایی جامعه فردا، لازم است وضعیت سلامت روان این قشر شناسایی شود و رابطه آن با سایر عوامل به درستی مورد بررسی قرار گیرد (همان منبع ).

بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان برای استفاده بهینه از اوقات فراغت خود، مدتها قبل و نزدیک به زمان امتحانات خود برنامه ریزی صحیح زمانی نمی کنند و یا از مدیریت زمان اطلاعی ندارند. برخی نیز به رغم اطلاع محدود، از آن استفاده نمی کنند. به نظر پژوهشگر، رابطه نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت با سایر متغیرها باید بررسی شود تا اقدامات لازم و ضروری در پژوهشهای بعدی انجام گیرد.

از طرفی آموزش و پرورش، به دلیل آموزش و تعلیم نیروهای مورد نیاز بخشهای مختلف جامعه در تمامی کشورهای دنیا اهمیت به سزایی دارد. در بحث آموزش و پرورش مفاهیم پیشرفت تحصیلی و افت تحصیلی به میان می‌آید. از پیشرفت تحصیلی، به عنوان یکی از ابعاد پیشرفت در نظام آموزش و پرورش، مفهوم «انجام تکالیف و موفقیت دانش آموزان در گذراندن دروس یک پایه تحصیلی مشخص » یا «موفقیت دانش آموزان در امر یادگیری مطالب درسی»، مستفاد می‌شود. وجه مخالف پیشرفت تحصیلی، افت تحصیلی است که یکی از معضلات نظام آموزشی می‌باشد که خود را به شیوه‌های گوناگون مانند عدم موفقیت دانش آموزان در دستیابی به اهداف مقاطع تحصیلی مربوطه، مردودی و تکرار پایه‌های تحصیلی، ترک تحصیل زودرس و بیکاری و بلاتکلیفی نشان می‌دهد (پورشافعی، ۱۳۷۰).

با توجه به اضطراب و استرس ناشی از دروس و امتحانات مدارس و دانشگاهها در بین نوجوانان و جوانان لزوم یک برنامه ریزی صحیح زمانی، یا به عبارتی مدیریت زمان جهت استفاده بهینه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، از اهمیتی ویژه برخوردار است.

این پژوهش به طور کلی تلاش دارد که رابطه بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت را با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی مشخص نماید و می‌کوشد که به طور اخص آشکار سازد که چه رابطه ای بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان جوانان وجود دارد؟ و اینکه آیا بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت با پیشرفت تحصیلی آنها رابطه وجود دارد؟ یا خیر؟

۲-۱- اهداف تحقیق

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت، با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی جوانان است.

۳-۱- فرضیه های تحقیق

فرضیه (۱): نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت جوانان، با سلامت روان آنها رابطه دارد.

فرضیه (۲): نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت جوانان، با پیشرفت تحصیلی آنها رابطه دارد.

۴-۱- سؤال های تحقیق

سئوال(۱): آیا نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت جوانان، با سلامت روان آنها رابطه دارد؟

سئوال (۲): آیا نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت جوانان، با پیشرفت تحصیلی آنها رابطه دارد؟

۵-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق

یکی از اقشار مهمی که در هر جامعه، آسیب پذیر شناخته شده اند، قشر جوانان آن جامعه است. بر اساس آمار و ارقام بانک جهانی در سال ۲۰۰۰، بیش از ۳۰ درصد از کل جمعیت جهان را، جوانان تشکیل می‌دهند، البته بانک جهانی در سال ۲۰۰۰ جمعیت جوان ایران را معادل ۱/۳۲ درصد کل جمعیت گزارش نموده است (سازمان ملی جوانان، ۱۳۸۱).

با اطلاع از این واقعیت، برنامه ریزی صحیح زمانی برای گذران اوقات فراغت جوانان، هم باعث بارورتر شدن نسل آینده کشور می‌شود و هم جلوی بسیاری از نابسامانی‌ها و گرفتاریهایی که ناشی از عدم اطلاع یا آگاهی کم از مدیریت زمان است گرفته می‌شود (غفاری، ۱۳۷۲).

در دنیای پرهیاهوی قرن بیست و یکم کارگزاران حکومتی دنیا به این حقیقت پی برده‌اند که در صورت عدم به کارگیری تدابیر اصولی نسبت به اوقات فراغت به ویژه در رابطه با نسل جوان، خطرات عظیمی جامعه را تهدید می‌کند. از نظر تربیتی نیز در صورت عدم توجه به چگونگی گذران اوقات فراغت، اختلالات غیر قابل جبرانی در رفتار و کردار و در نتیجه در شخصیت افراد پدیدار گشته و چه بسا ممکن است، موجب ترویج کجرویها و انحرافات اجتماعی شود (خلیلی، ۱۳۷۲).

با توجه به اینکه یکی از شرایط رشد عاطفی و بلوغ اجتماعی و قدرت همسازی افراد، داشتن علاقه پایدار به تفریحات و اشتغالات سازنده و سودمند است و با عنایت به میزان گستردگی و اهمیت ساعات فراغت جوانان در تعیین کننده بودن نقش این اوقات، در رشد معنوی و جسمی دانشجویان و دانش آموزان، پر کردن اوقات فراغت آنها از یک طرف، می‌تواند اثرات اخلاقی و تربیتی عمیقی، بر روی دانش آموزان و دانشجویان داشته باشد و در تکوین شخصیت آنها موثر باشد و از طرفی دیگر، از تهاجم فرهنگی، اعتیاد و انحراف اخلاقی پیشگیری نماید تا سلامت و بهداشت جامعه نیز تأمین شود (رضوانیه، ۱۳۷۲).

با توجه به اینکه اوقات اکثر جوانان شامل سه بخش مطالعه و تحقیق، استراحت و خوراک و نظافت و فرایض دینی و بخش اوقات فراغت می‌باشد، استفاده صحیح از بخش اوقات فراغت می‌تواند موفقیت و استفاده بیشتر از دو بخش دیگر را تضمین کند و باعث تجدید قوا جهت مطالعه و تحقیق بیشتر گردد. بنابراین اوقات فراغت از این نظر حائز اهمیت می‌باشد که اگر با برنامه ریزی صحیح زمانی همراه گردد، می‌تواند ساعاتی سازنده و تکامل بخش را در بر داشته باشد و باعث سلامت روان جامعه شود. نتایج پژوهش حاضر، این امکان را برای مسئولین مربوطه فراهم می‌کند که با در نظر گرفتن واقعیات موجود و نیز مشکلات عدیده در این رابطه و با توجه به علایق و پیشنهادات جوانان، در ابتدا نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کنند و سپس جهت بهره وری و استفاده بهینه از اوقات فراغت، یک برنامه ریزی صحیح زمانی را تدوین کرده و از مدیریت زمان استفاده نمایند(همان منبع).

با توجه به مطالب ذکر شده، مسئله مدیریت زمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. افراد می‌باید همواره توجه داشته باشند که از زمان به عنوان منبعی ارزنده به خوبی استفاده کنند. آنها می‌توانند راه های استفاده موثر از زمان را بیاموزند، می‌توانند از ابتلا به پریشانی احتراز کنند، بازده کارشان را افزایش دهند، در رسیدن به اهدافشان موفق تر باشند و به زندگی متعادل تری دست یابند که در آن فرصت و توان کافی برای پرداختن به کار منزل، خانواده و خویشتن وجود داشته باشد (مکنزی، ۱۹۹۳).

بنابراین از این چشم انداز وسیع، می‌توان دریافت که ارزش واقعی مدیریت زمان، عبارت است از ارتقای تمامی ابعاد زندگی فرد. لذا لزوم آشنایی جوانان با مدیریت زمان در گذران اوقات فراغت آنها اجتناب ناپذیر است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

× بستن تبلیغات